Matt Mahan

ads header

Breaking News

Milpitas: Biểu tình đòi hủy show ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng diễn ngày 2-12-2018

Milpitas: Biểu tình đòi hủy show ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng diễn ngày 2-12-2018
https://youtu.be/ZNicJm0fLWI
Video thực hiện trước Trung tâm Cộng đồng Ấn Độ tại thành phố Mlipitas lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 25/11/2018.