Matt Mahan

ads header

Breaking News

THƯ CỦA VIỄN XỨ SAN JOSE GỞI NHÀ VĂN ĐỖ VẪN TRỌN.


THƯ CỦA VIỄN XỨ SAN JOSE GỞI NHÀ VĂN ĐỖ VẪN TRỌN.

Kính ông nhà văn Đỗ Vẫn Trọn.

Nhóm TBĐ và VXSJ vừa ới nhau để cùng mở Đài 1290, để nghe "Ứơc Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn" mà ông vừa đọc xong.

Chúng tôi Nhóm TBĐ & VXSJ cùng người thân trong khu vực 7, rất cảm ơn bài viết của ông, bài viết trung thực, nhận xét rõ ràng, không thiên vị một ưcv nào... của một nhà văn, một ông Giám đốc của Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao...

Tưởng cũng nên nhắc lại là trước đây nhiều năm... 2 ông đưa nhau ra tòa, thì 2 bên cũng thương tích đầy mình, bây giờ bọn bám váy Vân Lê còn post lên những bài cũ của ông để đánh phá NV Tâm dẫy đầy trên NET.

Nay vì công đạo, và cũng vì muốn giữ ghế NV khu 7 cho người Việt...mà ông đã bỏ qua "mối thù" xưa cũ... để viết một bài với nhận định chính xác, mà khi nghe qua chúng tôi đều hiểu ý ông và cảm động. Vậy là ông đã thắng chính ông rồi... người xưa có nói " Thắng địch trăm trân không bằng thắng ta một trận" Một tràn pháo tay của nhóm chúng tôi chân thành gửi đến ông.

Thưa ông NV Đỗ Vẫn Trọn.

Nhóm TBĐ & VXSJ chúng tôi thì nghèo, nhưng vừa góp nhau được 100$ sẽ gởi đến ông, để phụ tiền phát thanh Ước Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn để ông giúp phát nhiều lần trên làn sống 1290 AM được hỉ? Thưa ông.

Nếu không phiền xin ông cho Ước Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn post lên net và thực hiện MP3 để gử̉̉i vào email cho đồng hương nghe lại. Chân thành cảm ơn ông nhiề̀̀u lắ́m.

Trân trọng,

Nhóm TBĐ.
VXSJ