Matt Mahan

ads header

Breaking News

VIVO - Chương trình Tôi Biết Luật vào tối Thứ Tư 14/3/2018

VIVO - Chương trình Tôi Biết Luật

Kính mời quý đồng hương tham dự Hội Thảo và Tham Khảo Luật miễn phí

Thứ Tư, ngày 14 Tháng 3 Năm 2018
Thời gian: 7PM - 9PM
Địa điểm: Cơ quan VIVO
(vietnamese Voluntary Foundation)
số 2264 Quimby Rd. San Jose, CA 95122. 

Chương trình có thức ăn nhẹ và giải khát. 

Để ghi danh, xin gọi VIVO 408-532-7755 hoặc vivousa.org/toibietluat 

Mời xem chi tiết ở hình dưới đây: