Matt Mahan

ads header

Breaking News

HĐLK: Chào Mừng Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
Email: hoidonglienket@gmail.com
Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146, (510) 529-1665

- Chiếu ĐẠI HỘI LIÊN KẾT tại thành phố San Jose,California – Hoa Kỳ, ngày 11-8-2012
- Chiếu Bản ĐIỀU LÊ thông qua ngày 13 tháng 9 năm 2012 của ĐHĐLK/ĐTDC&NQ Cho VN. Hình thành 03 cơ chế: Hội Đồng Điều Hành - Hội Đồng Định Chế - Hội Đồng Giám Sát.

VĂN THƯ

V/v:- Chào Mừng Ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver BC, Canada Chủ Nhật ngày 8/10/2017

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hải Ngoại & Quốc Nội nhiệt liệt chào mừng ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver BC, Canada (October 8, 2017).

Đây là một thành tựu vẻ vang, một công trình nghệ thuật, một chứng tích lịch sử, một biểu tượng thiêng liêng của phạm trù chân lý & khái niệm chính nghĩa tự do, nhân bản của dân tộc Việt Nam.

Tượng Đài Thuyền Nhân trên Công Viên McAuley Park hướng về Khu Phố “Little Saion-Vancouver” đã bẻ gãy NQ 36 của VC, vô hiệu hóa mưu đồ đen tối của bọn Việt gian nối giáo cho giặc. Biểu tượng nầy vạch trần tội ác tập đoàn CS Hà Nội là lũ phản quốc, làm tay sai cho CS quốc tế Nga, Tàu mà chính tội đồ Lê Duẩn, Tổng Bí Thư ĐCS đã thú nhận ghi trên bia mộ rằng “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Tà thuyết CS biến tính người CS thành loài dã thú, do đó ĐCS gây ra vô vàn tội ác trong cuộc chiến man rợ, và nhuộm đỏ miền Nam VNCH ngày 30-4-75. Một cuộc tỵ nạn CS vô tiền khoáng hậu kinh hoàng nhất trong lịch sử, đã có trên 500,000 (năm trăm ngàn) thuyền nhân chết trên biển khơi.

Hội Đồng Liên Kết chúng tôi ca ngợi và phổ biến lên mạng toàn cầu về kỳ tích lịch sử nầy, mà công đầu là của các Hội Đoàn sau đây: 1) Little Saigon Vancouver Committee, 2) Little Saigon Foundation 3) Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa VN, 4) Hội Ái Hữu Đồng Bằng Sông Cửu Long, 5) Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Vancouver, 6) Hội Bảo Tồn Cờ Vàng VN, 7) Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy, 8) Liên Minh Dân Chủ, 9) Hội Người Việt Tự Do tại BC & 10) Hội Cựu Chiến Sĩ.

Quý vị đã liên kết, phối hợp, đoàn kết mật thiết và làm việc có phương pháp. Sự kiện nầy đã tạo được ảnh hưởng và ấn tượng tốt đẹp đến với chính quyền thành phố Vancouver để Hội Đồng Thành Phố và các Ban Ngành của Hội Đồng thành phố đồng thuận thông qua các tiến trình xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân TNCS là một niềm khích lệ lớn lao cho toàn thể cộng đồng Người Việt tỵ nạn CS khắp thế giới.

Tượng Đài Thuyền Nhân mà qúy vị khánh thành hôm nay 8 tháng 10 năm 2017 là thứ vũ khí thiêng liêng, có sức mạnh vạn năng, sẽ hiệu ứng và tác dụng mạnh mẽ lên công cuộc đấu tranh toàn diện của dân tộc, sớm đào thải tập đoàn CS phản bội Tổ Quốc, hút máu đồng bào. Trước cơn lốc tự do & dân chủ của đồng bào, của đảng viên CS phản tỉnh thoái đảng, chống đảng ngày càng gia tăng bùng lên trận cuồng phong dưới ngọn Cờ Vàng Chính Nghĩa phất phới bay. Như báo hiệu ngày cáo chung do các con “kên kên” ác điểu từ thời Hồ Chi Minh đến“Trọng – Dũng” gần đây kéo theo cả phe nhóm tội ác; chúng triệt nhau sát ván thì quả thật chúng không thể nào thoát khỏi câu ngạn ngữ“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”.

Ngoài các Hội Đoàn nồng cốt nêu trên, đã bỏ rất nhiều thời gian, kể cả tinh thần lẫn vật chất vào công tác xây dựng Tựợng Đài; Hội Đồng Liên Kết chúng tôi ngỏ lời tri ân đến tất cả các Hội Đoàn khác và đồng hương đã hưởng ứng, hậu thuẫn góp phần không nhỏ với Ban Tổ Chức, nhất là các Mạnh Thường Quân ân nhân. Đặc biệt tri ân Chính Quyền Thành Phố Vancouver.

Ngoài ra; Hội Đồng Liên Kết đặc biệt tri ân đến quý vị trong Ban Điều Hợp là: Ông Nguyễn hữu Ninh, Ông Trần ngọc Bính, Ông Trương minh Lạc, Ông Nguyễn Phú Hiền, Ông Trần văn Nam, Cô Lê ngọc Vân & Bà Trần mỹ Quang. Quý vị đã được Hội Nghị đề cử vào Ban Điều Hợp thì khó khăn nào quý vị cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng kiện toàn mỹ mãn.

Xin phép Ban Tổ Chức, cho chúng tôi đề cập đến ông Trần Ngọc Bính: (Ô.Trần Ngọc Bính có biệt danh là C/H Lạc Việt, đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, cơ chế thứ I/3 trong Hội Đồng Liên Kết). C/H. Lạc Việt đã dày công đóng góp cho Hội Đồng Liên Kết trên mọi lãnh vực đấu tranh rất xuất sắc trong suốt những năm qua.

Qua công tác lịch sử nầy, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền cho Việt Nam xin nhiệt liệt TUYÊN DƯƠNG công trạng C/H LẠC VIÊT - Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, C/H Nguyễn hữu Ninh -Thành viên HDLK

Làm tại California, ngày 30 tháng 9 năm 2017.

HÔI ĐỒNG LIÊN KẾT ĐẤU TRANH DÂN DÂN CHỦ & NHÂN QUYỀN CHO VN

T/M.Hội Đồng Điều Hành        T/M. Hội Đồng Định Chế          T/M. Hội Đồng Giám Sát
C/H. Nguyễn Trung Cao           C/H. Phạm Trần Anh                  C/H. Trúc Giang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Little Saigon Vancouver đến Tượng Đài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver BC Canada

October 6, 2011 -  October 8, 2017

Hội Ðồng Thành Phố Vancouver Biểu Quyết Thông Qua Quyết Ðịnh Ðặt Tên Khu Vực Thương Mại Kingsway Thành “Little Saigon-Vancouver”

Ngày 6 tháng 10 năm 2011 Hội Ðồng Thành Phố Vancouver đã biểu quyết thông qua quyết định đặt tên khu vực thương mại Kingsway thành Khu Vực thương mại “Little Saigon-Vancouver” với số vote 100%. Ðây là một tin nóng & rất vui cho toàn thể cộng đồng Việt Nam Vùng Metro Vancouver, Canada và Hải Ngoại.

Thực ra Hội Ðồng Thành Phố Vancouver đã có cuộc thảo luận trước đó vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, và hôm nay với sự có mặt của hầu hết các đoàn thể đang sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt vùng Metro Vancouver tham dự tiến trình bỏ phiếu của Hội Ðồng Thành Phố để hỗ cho việc thông qua nghị quyết trên.

Ðể có được thành quả trên, Một số đông anh chị em thiện nguyện là hội viên của các hội đoàn Quốc Gia đã bỏ công sức và thời gian đi xin chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư để trao cho Hội Ðồng Thành Phố Vancouver. Sau 2 tháng vận động, Nhóm Thiện Nguyện Little Saigon-Vancouver đã có được gần 3000 chữ ký Thỉnh Nguyện Thư của đồng bào, gần 200 cơ sở thương mại trên khu vực Kingsway tham gia ký thỉnh nguyện thư và đặc biệt có được sự hỗ trợ của 10 Hội Ðoàn Quốc Gia: Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Nam, Hội Ái Hữu Ðồng Bằng Sông Cửu Long, Phong Trào Tự Do Việt Nam, Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Vancouver, Nhóm Cờ Vàng Vancouver, Hội Cựu Sinh Viên Thủ Ðức- Ðồng Ðế, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Liên Minh Dân Chủ, & Hội Người Việt Tự Do tại BC.

Ðể có được sự đồng thuận lớn lao hơn trong cộng đồng Người Việt vùng MetroVancouver, và cũng để có tiếng nói mạnh mẽ hơn cho những Thỉnh Nguyện Thư gửi cho Hội Ðồng Thành Phố, Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 vừa qua, 10 Hội Ðoàn nêu trên cùng với quý đồng bào & thương gia quan tâm đã gặp gỡ nhau trong một phiên họp và tất cả đã đồng ý thành lập chính thức  Ban Vận Ðộng Thành Lập và Duy Trì Khu Phố “Little Saigon-Vancouver” (Support for Establishing and Maintaining “Little Saigon-Vancouver” Committee. Hội nghị cũng đề cử một ban điều hợp gồm 5 vị để điều hành công việc (xếp theo thứ tự ABC): Ông Trần Ngọc Bính, B/S Phan Thiệu Cát, Ông Nguyễn Phú Hiền, Ông Nguyễn Hũu Ninh, & Ông Toàn Lai.
Sau đây là bài phát biểu của Ông Trần Ngọc Bính, thành viên Ban Vận Ðộng Thành Lập & Duy Trì Khu Phố “Little Saigon-Vancouver trong ngày biểu quyết của Hội Ðồng Thành Phố Vancouver Oct 6th, 2011

 A Message to the Members of Vancouver City Council
With Regards To “Little Saigon Vancouver” at Kingsway Business Area
(Oct 6th, 2011)

Dear Mr. Robertson, Mayor  and  all councilors of the City of Vancouver,

Dear Sirs & Madams

I am Binh Tran, president of  The Vietnamese Cultural Activities Society. I would like, here, to express my petition and my deep sentiment of  thanks to you in this solemn to our community event " That’s the Council’s vote to name “Little Saigon-Vancouver” a part of Kingsway Business Area.

In 1954, my parents escaped the communist regime from North to South Vietnam and at that time, I was 5 years old.

In 1980, After South Vietnam collapsed on April 30th,1975, I escaped the communist regime once more
to the Southeast Asian Sea, called Bien Dong in Vietnamese, becoming one of 2 million Boat People in the 80’s decade.

From 1979, with the 4000 Project at Ottawa, The Canadian Government and Canadians have  opened their  hearts to accept Vietnamese refugees  I, myself  and hundred of thousand  Vietnamese refugees we have been in Canada since and have established the present large Vietnamese Canadian community. We don’t know how to say thanks enough for that humane gesture.

Most Vietnamese refugees learned, worked, and adapted fast to Canadian society, and they try their best to work by labor, mind and heart to thank and give back to Canadian society.

Dear Sirs & Madams,

Right after landing on Canadian soil, I was so surprised how many ethnic communities live together peacefully in Canada. I have since learned more about multiculturalism, an important part of Canadian legacy. For more than 10 continuous years that followed, the Vietnamese Cultural Activities Society had participated in Canada Day at BC Place, at PNE; at Multi Culture Festival and have participated annually in Lunar New Year and the Children’s Full Moon Festival as well.

One more thing, the last but the important to Vietnamese Refugees, when we landed in Canada we brought nothing, or to be exact, we had nothing to bring except the Freedom in our hearts -- The Freedom, nobody can see it except  its symbol. Our Freedom symbol becoming the Heritage is the name of Saigon and the Yellow Flag as you commonly see in all our festivals and ceremonies.

Today, I myself and most Vietnamese people in Metro Vancouver, In Canada  and all over the world, we are waiting for the Great Event with their thumping hearth: The Vancouver City Council’s  Resolution on the naming “Little Saigon-Vancouver”.

I knew in 1979,  the Canadian government was already opening its heart to accept Vietnamese refugees.

And now, in 2011, I hope Vancouver City opens its heart to accept the name of a symbol of Freedom, “Little Saigon Vancouver” for Kingsway Business Area.

Last year, at the Winter Olympic Games, the big successful event of  the VancouverCity  and  of  British Columbia, the Vietnamese community participated in the celebration of  that event. One of  my friend had written a poem and based on that, I wrote  down a song. Here are the few of those verses:

What do you see at Vancouver Winter Game,
I see the Yellow Flag waving in the wind
Waving through  a poetic sky
I feel warm like Saigon, In Spring
Even now Vancouver, In winter
I fall in dream: Saigon-Vancouver

And now I will sing those words in Vietnamese

Em đã thấy gì giữa mùa đông,
Thế  Vận Cờ Vàng tung trong gió
Cờ em vẫy động một trời thơ
Em mơ Saigon -- Vancouver

My Dream: Little Saigon Vancouver becoming … true

Thank you,

Binh Tran (Lac Viet)
Coordinator of the Support for Establishing and Maintaining
“Little Saigon Vancouver” Committee.

.....................................................

 Anh Trần Ngọc Bính và Bằng hữu thân kính

Tôi xin chúc mừng Quý vị và Ðồng bào tạiVancouver về thành tích mới của Cộng đồng Người Việt tự do chúng ta. Xin hoan hô những nỗ lực kiên trì của Ðồng bào vốn đã nhắm làm cho tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa (hay đúng hơn Việt Nam thuần túy, phi cộng sản) -tượng trưng qua tên Little Saigon- được biểu dương trên đất nước Canada. Ðó là dấu chứng tỏ Ðồng bào luôn thao thức về một đất nước VN tự do dân chủ.

Xin đặc biệt hoan nghênh Anh Bính vì bài phát biểu của Anh.

Chúc Ðồng bào tại Vancouver đạt thêm nhiều thành tích cho Nhân quyền tại quê nhà.
Thân kính
Lm P.PVL


Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân 
Ty Nạn Cộng Sản tại Vancouver

Oct 8, 2017

Kính quý  bậc trưởng thượng, quý vị đại diện hội đoàn và quý thân hữu.

Ngày 8 tháng 10 năm 2017 Little Saigon Vancouver Foundation (LSVF) sẽ làm lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản tại Thành Phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada.

Đây là nỗ lực và thành quả của các Đoàn Thể Quốc Gia và quý  Mạnh Thường Quân trong suốt thời gian vận động, gây quỹ  và làm việc với Hội Đồng Thành Phố Vancouver trong suốt hơn 5 năm vừa qua.

Thời gian từ năm 2011 vận động hình thành Khu Phố Little Saigon Vancouver trên con đường chính xuyên Đông Tây thành phố Vancouver đó là đường Kingsway từ Nanaimo St đến Fraser St.

Để thực hiện công tác quan trong này LSVF đã được hình thành bởi các nhân sự hoạt động đắc lực từ các đoàn thể Quốc Gia tại địa phương.

Khu Phố Little Saigon đánh dấu sự hiện diện của Người Canada gốc Việt tại thành phố xinh đẹp và Đa Văn Hóa này, cũng tượng trưng cho sư xây dựng đóng góp cho sự phồn thịnh của xã hội Canada và sắc thái văn hóa mới cho đất nước Canada đa dạng, đa chủng tộc và đa văn hoá được minh định trong Hiện Pháp của Canada.

Ngay sau khi hoàn tất công tác hình thành khu phố Little Saigon Vancouver, LSVF nỗ lực dấn thân vào dự án xây dựng một Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn CS tai Vancouver.

Rất nhiều nỗ lực về nghệ thuật, tài chánh và dự án phải thuyết phục được Hội Đồng Thành Phố, Ủy Bạn Nghệ Thuật, Uỷ Ban Công Viên & Ủy Ban Kỹ Sư. Trong suốt hơn 3 năm LSVF làm việc cật lực đã lần lượt vượt qua được các thủ tục hành chánh nêu trên.

Về tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi đã mời điêu khắc gia ViVi tham gia vào tác phẩm nghệ thuật này. Hình thức tác phẩm bằng đồng nặng khoảng 2 tấn gồm hai vợ chồng trẻ , người mẹ ẵm con nhỏ dùng thuyền vượt biên. Người chồng đang giơ một mảnh vải  trắng ghi hàng chữ SOS. Gia đình vượt biên đang đứng trên mũi thuyền có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa và một biểu tượng Mặt Trống Đồng Ngọc Lũ. Tượng Boat People cao bằng người thật và đặt trên bệ đài cao một mét

Thật là một may mắn rất đáng mừng, Tượng Đài đã được Hội Đồng TP và các Ủy Ban thành phố thông qua và sẽ được đặt tại trung tâm công viên McAuleyPark, một công viên nhỏ và xinh xắn nằm ngay góc đường Kingsway và Fraser St.

Tượng Đài hướng về Khu Phố Little Saigon và cũng là trung tâm Người Việt sinh sống. Đây là Tượng Đài đầu tiên trên đất nước Canada mang sắc thái chính trị và văn hóa của một sắc dân mới mẻ và nhỏ bé được đặt tại công viên của thành phố.

Tượng Đài Thuyền Nhân Ty Nạn CS tai Vancouver là một bản cáo trạng tội ác của Đảng Cộng Sản VN gọi tắt là Việt Công đã cướp chính quyền của Quốc Gia Việt Nam năm 1954 tại Miền Bắc, giết hại nhiều trăm ngàn người dân vô tội trong vụ Cải Cách Ruộng Đất, rập khuôn cách giết người man rợ của Mao Trạch Đông nhằm chiếm đoạt mọi loại tài sản của nhân dân vào trong tay Đảng và khủng bố tinh thần người dân đến liệt kháng .

Khoảng năm 1960, VC lai xua quân vào Miền Nam gây cuộc chiến đẫm máu - Mao Hồ dùng Người Việt giết Người Việt để cướp chính quyền Miền Nam - Việt Nam Cộng Hoà, một Quốc Gia Dân Chủ đầu tiên trong lịch sử gần 5000 năm của Việt Tộc. VNCH trong tư thế tự vệ được đồng mình Hoa Kỳ hỗ trợ.

Sau khi Tổng Thống Ngô đình Diệm và bào đệ bị giết vào năm 1963 do những nguyên nhân xúi giục mạnh mẽ từ khối Cộng Sản (40 tỷ Mỹ Kim khối Cộng Sản dành cho tuyên truyền dối gạt và phản chiến). Phia Hoa Kỳ ngày đêm bị bọn phản chiến lộng hành, Việt Nam Cộng Hoà ngày đêm bị bọn Việt Gian gây xáo trộn, chính quyền VN Đệ Nhị Cộng Hoà liên tục bị thay đổi.  Hoa Kỳ đã tìm cách lui binh trong danh dự qua Hiệp Định Paris 1973. Trong khi đó, như được bật đèn xanh, cả khối CS quốc tế tiếp tục tăng cường vũ khí ồ ạt tấn công VNCH, Quân Dân Cán Chính VNCH đã tử chiến với VC và cầm cự thêm được 2 năm đành thất thủ vào ngày tang thương Quốc Hận 30/4.

Cũng cùng sách lược cướp chính quyền Miền Bắc năm 1954, sau 30/4/75 đảng VC đã dùng đủ mọi mánh khoẻ và bạo lực để nhằm lấy hết vàng bạc tài sản của đồng bào Miền Nam. Xua thanh niên Miền Nam nướng quân trong chiến trường Campuchea, thành phần còn lại bị bắt đi thủy lợi, thành phần giàu có bị đầy ải đi vùng hoang vụ gọi là Kinh Tế Mới. Thành phần sĩ quan VNCH bị đầy ải đi Tù trong các trại được gọi là trại Cải Tạo, nhằm thuần hóa hay khóa chân những thành phần ưu tú của Miền Nam.

Trong bối cảnh đó, và qua kinh nghiệm Di Cư năm 1954, đồng bào Miền Nam đủ mọi thành phần đã ồ ạt vượt biên đi tìm cái sống trong cái chết hi vọng thoát CS và hi vọng tìm được Tự Do trên bất cứ nơi nào đó trên trái đất này. Bao thảm cảnh Vượt Biên Tỵ Nạn CS đã diễn ra trong rừng sâu hay trên biển cả mênh mông. Nạn Hải Tặc hoành hành cùng với biển cả mênh mông sóng gió ập vào những chiếc thuyền nhỏ bé đầy ắp những con người trong cơn hoảng loạn liên tục van xin cùng Chúa Phật Trời Đất cứu mạng.

Thế giới đã động lòng thương đến thảm trạng Thuyền Nhân và họ đặt tên cho những người khốn khổ chạy trốn CS đi tìm Tự Do một tên mới “Boat People”. Đặc biệt Hoa Kỳ đã giang tay đón nhận hàng triệu Boat People, Canada, Úc Đại Lợi hàng trăm ngàn Thuyền Nhân Tỵ Nạn, và hiện nay Boat People hầu như có mặt tại bất cứ quốc gia dân chủ nào trên thế giới.

Từ khoảng 10,000 năm trước, một số Tộc Bach Việt đã vượt eo biển Bering (lúc đó biển chỉ là băng hà) đi vào vùng đất mà ta gọi là Bắc Mỹ hình  thành các sắc dân Da Đỏ mà ông Columbus khi thám hiểm vùng nầy gặp Dân Da Đỏ đã tưởng là mình đã đến  được Ấn Độ nên gọi họ là dân Indian (dân Ấn Độ). Một sự sai lầm đã tồn tại lâu dài trong lịch sử.

Canada hiện nay gọi sắc dân Da Đỏ Indian là First Nation, các sắc dân Âu Châu đến sau họ hàng 100 thế kỷ. Vancouver có truyền thống rất hay, là trong các Đại Hội Chính Trị, phần nghi thức mở đầu luôn mời các Kỳ Mục của First Nation (Tộc Bách Việt) cầu nguyện xin Trời ban ơn lành cho người dân Vancouver.

Bách Việt 100-200 thế kỷ trước bị ly tán, 2 Tộc nòng cốt là Lạc Việt & Âu Việt đã đi chuyến dần xuống Phuơng Nam giữa sông Dương Tử và Sông Hồng để hình thành nước Âu Lạc nay là Việt Nam (Truyền thuyết Lạc Long Quân lấy Bà Âu Cơ sinh trăm trứng trứng nở 100 con...) Nay thế kỷ 20-21 sau Công Nguyên, Người Việt Hải Ngoại lại hội tụ một lòng hằng năm tổ chức long trọng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc Tổ dòng Bách Việt dựng Nước cách đây 4896 năm. Bách Việt hội tụ từ thế kỷ 20 không bằng địa dư mà bằng một tấm lòng sắt son với Đất Nước với Tổ Quốc.

Một thực tế rất vui đã diễn ra tại Hong Kong nơi các Bạn Trẻ tranh đấu kiên cường với nhà cầm quyền Hong Kong tay sai Bắc Kinh. Mới đây họ tuyên bố rằng Dân Hong Kong chúng tôi đòi Độc Lập chứ không chỉ đòi Tự Trị, chúng tôi không phải người Hán, chúng tôi gốc Việt (Thủ Đô của nước Đại Việt trước đây ở thành Phiên Ngung – Quảng Châu - Quảng Đông). Trí Huệ của các bạn trẻ ở Hong Kong như Joshua Wong vĩ đại hơn các đỉnh cao trí tuệ loài nguời của Bắc Bộ Phủ. Tổ Tiên Việt Nam chiến đấu giữ gìn nền độc lập suốt hơn 2000 năm nay, kể từ thời Hai Bà Trưng, nay Tà Quyền Hà Nội lại đang tâm từ bỏ độc lập dâng Nước cho Giặc Tàu và xin được quy chế Tự Trị vào năm 2020.

(Hai Bà Trưng khởi nghĩa và lên làm vua  năm 40 sau công nguyên, năm 43 Mã Viện, một tướng tài sang báo thù, Hai Bà tuẫn tiết – Chúa Giesu chịu chết trên Thập Tự năm 33 – như vậy Chúa Giesu và Hai Bà Trưng có lẽ cùng tuổi)

Các điều trên có căn bản lịch sử và khoa học, nhà biên khảo Phạm trần Anh đã biên khảo từ các tài liệu của Viện Viễn Đông Bắc Cổ, Thuyết Biển Tiến và khoa DNA hiện đại.

Về mặt tích cực, Tượng Đài TNTNCS là một chứng tích lâu dài về sự hiện diện của tập thể Người Canada gốc Việt trong lịch sử của Vancouver - Canada. Đó là lớp người di dân Tỵ Nạn Chính Trị và đã tìm đuoc bên bờ Tự Do là đất nước Canada giàu đẹp và đầy ắp tình người. Con cháu chúng ta sau này sẽ không quên nguồn gốc của cha ông chúng.

Một mục đích sau cùng của Tượng Đài TNTNCS tai Vancouver nhằm tưởng niệm nhiều trăm ngàn nạn nhân khi chạy trốn CS đã bị thiệt mạng trong rừng sâu hay biển cả mênh mông chỉ vì lý tưởng Tự Do.

Chung quanh phần bệ đài,  Uỷ Ban Tượng Đài cũng dành cho các Hội Đoàn, Doanh Nghiệp, Gia Đình hay Cá Nhân khắc những hàng chữ lưu niệm hay tưởng nhớ đến người đã khuất.

Phần đặc biệt trên bệ có khắc Logo của TP Vancouver và Logo của LSVF. Trong Nghi Lễ Khánh Thành, sẽ có phần LSVF trao tặng Tượng Đài TNTNCS này cho TP Vancouver và Tượng Đài trở thành Tài Sản Văn Hóa của Đất Nước Canada. TP Vancouver sẽ giữ gìn và bảo trì vĩnh viễn.

Nghi Lễ Khánh Thành Tượng Đài sẽ được tổ chức rất long trọng, có sự hiện diện của Hội Đồng Thành Phố, các Dân Biểu Tình Bang và Liên Bang trong vùng Đại Vancouver, Quý đại diện các chức sắc Tôn Giáo, Các Hội Đoàn Quốc Gia và đồng bào. Đặc biệt hơn nữa trong phần nghi thức Lễ Tổ có Tiếng Trống Đồng, một phiên bản của Trống Đồng Ngọc Lũ (nặng 2.5 tạ) sẽ vang vọng chiêu hồn Anh Linh Quốc Tổ và các Anh Hùng Liệt Nữ của Dân Tộc về chứng giám tấm lòng thành của con dân Việt Nam đang phiêu bạt khắp thế giới. 

Trong cái Họa, Trời lại thương cho một cái May. Đó là Người Việt Nam trong nước phải sống dưới chế độ Cộng Sản Vô Thần, Võ Văn Hoá, thừa Gian Ác, Nhà Cầm Quyền Nô Lệ Giặc Bắc Phương, Xã Hội Đen lên ngôi, Bọn quyền chức sống thác loạn, thanh trừng ngay cả đồng chí vì quyền và lợi, nói chi đến việc đối xử với người dân, thì ở Hải Ngoại, Người Việt lại cố gắng giữ gìn văn hoá Cha Ông. Cuộc đấu tranh dẹp CS và thực hiện tiến trình Dân Chủ Hoá, Người Việt Tỵ Nạn đóng góp phần không nhỏ. 

Tương lai có thể gần, đó là thể chế Dân Chủ sẽ đến với VN khi cả nước hiện nay đã ý thức sâu sắc Đại Họa CS và Đại Họa Mất Nước đã và đang dìm Người Dân VN vào tròng Nô Lệ Giặc Phương Bắc. Bản thân Lạc Việt hi vọng một nuớc Việt Nam - nền Đệ Tam Cộng Hoà - Dân Chủ Pháp Trị sẽ xuất hiện thay thế Tà Quyền CS Hà Nội. Trong bối cảnh đó, tài năng và tài nguyên của người Việt Hải Ngoại sẽ đóng góp nhanh chóng và có thể chỉ trong vòng 10-20 năm sau, Việt Nam - Đệ Tam Cộng Hòa sẽ biến Việt Nam trở lại Hòn Ngọc Viễn Đông của thế kỷ 21. 

Một điều rất lạ lùng của lịch sử, Bách Việt đã bị xé mỏng ra nhiều mảng nhỏ do Giặc Bắc Phuơng giỏi chiến tranh trên các vùng Thảo Nguyên tràn xuống vùng Trung Nguyên (vùng giữa sông Hoàng Hà và Dương Tử) đánh phá, cướp bóc và đồng hoá. Nhiều Tộc trong Bách Việt đang sống hài hòa với nền Văn Minh Lúa Nuớc, cách đây khoảng 50-150 thế kỷ đã vượt biển hay đi bộ (vì có thời gian Địa Cậu rất lạnh nước Biển rút thấp để lộ ra các bình nguyên. Nước biển rút lên hình thành các tảng băng dầy trên Bắc Băng Dương hay cả trên Alaska hay Canada) để hình thành nước Nhật, Đại Hàn hay các nước Đông Nam Á.

BTC/ Little Saigon Vancouver Foundation Trân trọng kính mời tất cả quý bậc trưởng thượng, quý chức sắc tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn cùng đến Vancouver vào ngày 8 tháng 10 năm nay 2017 tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, và cũng là một cơ hội thăm Tp Vancouver, một Tp dược công nhận là một trong những Tp đáng sống nhất  hoàn cầu .

Binh Tran
T/T Sinh Hoat Văn Hóa VN/BC