Matt Mahan

ads header

Breaking News

Buổi họp của 2 phía: ủng hộ và phản đối NQ3.8 cấm treo cờ đỏ

Tối 24/1/2017 Hội Đồng Thành Phố San Jose ra nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ CSVN treo trên các cột cờ của thành phố.


Buổi họp của  phía ủng hộ  NQ3.8 cấm treo cờ đỏ của San Jose.
Buổi họp diễn ra lúc 2 giờ trưa thứ Bảy ngày 22/7/2017 tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ San Jose.


----------  o0o  -----------

Buổi họp của  phía phản đối Nghị Quyết 3.8 cấm treo cờ đỏ của thành phố San Jose
Buổi họp diễn ra lúc 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 22/7/2017 tại Trung Tâm CĐVN Bắc California.


----------  o0o  -----------

Toàn bộ video: 
Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 24/1/2017
ra nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ CSVN không được treo trên các cột cờ của thành phố.