ads

video sinh hoat cong dong

Slider[Style1]

San Jose: Đêm thắp nến ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào ở quốc nội

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Tối 24/1/2017 Hội Đồng Thành Phố San Jose ra nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ CSVN treo trên các cột cờ của thành phố.


Buổi họp của  phía ủng hộ  NQ3.8 cấm treo cờ đỏ của San Jose.
Buổi họp diễn ra lúc 2 giờ trưa thứ Bảy ngày 22/7/2017 tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ San Jose.


----------  o0o  -----------

Buổi họp của  phía phản đối Nghị Quyết 3.8 cấm treo cờ đỏ của thành phố San Jose
Buổi họp diễn ra lúc 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 22/7/2017 tại Trung Tâm CĐVN Bắc California.


----------  o0o  -----------

Toàn bộ video: 
Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 24/1/2017
ra nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ CSVN không được treo trên các cột cờ của thành phố.Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top