Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông báo thay đổi ngày & giờ biểu tình tại Sacramento


THÔNG BÁO KHẨN 3
THAY ĐỔI NGÀY VÀ GIỜ BIỂU TÌNH
TẠI THỦ PHỦ SACRAMENTO

Kính gởi : Toàn thể Quý Đồng hương và các Cơ quan Truyền thông Bắc California.

Kính thưa Quý vị,

Sau khi thông báo khẩn của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California được chuyển đạt đến các Ban Đại Diện cộng đồng và quý đồng hương ở khắp các địa phương, ban tổ chức chúng tôi rất lấy làm vô cùng vui mừng trước sự nhiệt tình hưởng ứng của Quý vị.

Thể theo lời yêu cầu của nhiều tổ chức xin dời ngày biểu tình lại để các nơi có thời gian chuẩn bị tham dự. Ban tổ chức biểu tình nhận thấy đây là một đề nghị rất xác đáng để cộng đồng Nam California, cùng các thành phố phụ cận miền Bắc Cali như San Francisco, Sacramento, Oakland, Stockton... cùng tham gia tạo một hậu thuẫn to lớn ủng hộ cho Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn.

Thời gian biểu tình được thay đổi như sau:

Thời gian: 12.30 giờ thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017

• Địa điểm: Tiền đình Quốc hội Tiểu bang California
  1315 tenth street, sacramento ca 95814

Xin lưu ý :

1. Ban Tổ Chức rất mong sự hỗ trợ của quý vị để có tài chánh đăng báo. (từng địa phương gom rồi đưa cho BTC).

2. Đồng hương San Jose tập trung lúc 8.30 giờ sáng ngày thứ Hai 6/3/2017, tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, 111.E  Gish Rd, San Jose CA 95112.

3. Đồng hương san jose yểm trợ xin gửi về
• Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California
111 E. Gish Rd San Jose CA 95112
• Pay to order : Vaccnorcal

Trân trọng thông báo.

San Jose ngày 1 tháng 3 năm 2017

TM.Ban Đại Diện
Chủ tịch Phạm hữu Sơn

Liên lạc :

• Ô.Phạm hữu Sơn 510-707-4337

• Ô. Mai Khuyên 408-3346101

• Ô.Nguyễn công Khanh 408-694-7543