Matt Mahan

ads header

Breaking News

Madison thua trên 8000 phiếu ngày 17/11/2016

Mời "Cô" trở về Modesto Farmers.
Thảm bại: Madison thua trên 8000 phiếu ngày 17/11/2016.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều ngày17/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là  8047 phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ  2937 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là:  591 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 56 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/17/2016 3:20:06 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 66,815 53.20%
DEM - MADISON NGUYEN 58,768 46.80%
Total 125,583
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 8047 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,698 38.12%
CARMEN MONTANO 4,761 23.58%
Total 20,192
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2937 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         7,017 23.77%
ANTHONY PHAN 6,096 20.65%
EVELYN CHUA 5,505 18.65%
Total 29,517
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 591 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 16,347 50.09%
SYLVIA ARENAS 16,291 49.91%
Total 32,638
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 56 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 426,474 67.37%
BONDS NO 206,551 32.63%
Total 633,025


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 162,882 64.13%
BONDS NO 91,097 35.87%
Total 253,979