Matt Mahan

ads header

Breaking News

Dân Sinh Media trình chiếu phim "40 Năm Nhìn Lại"

Quang cảnh phòng hội trong giờ khai mạc buổi chiếu phim "40 Năm Nhìn Lại"
Dân Sinh Media trình chiếu.phim "40 Năm Nhìn Lại" 

Lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2016, đông đảo đồng hương đến phòng hội của Quận Hạt Santa Clara số 70 West Hedding Street, San Jose để xem phim "40 Năm Nhìn Lại" do Dân Sinh Media thực hiện và trình chiếu miễn phí cùng chiêu đãi cà phê, bánh trái trước khi bắt đầu xem phim.
Cuốn phim "40 Năm Nhìn Lại" nói về cuộc hành trình vượt biển đi tìm tự do kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và các chương trình ODP, Con Lai, Sở Mỹ v.v... Trong dịp này, Dân Sinh Media cũng sẽ ra mắt 2 bộ DVDs có chủ đề: Cuộc Chiến Của Cha Tôi và Kẻ Thắng, Người Bại- Cuộc Chiến Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc.

Xin mời bấm vào hình dưới để xem video về sinh hoạt nói trên: