Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nhà Trắng trả lời 104 ngàn người kiến nghị vụ cá chết


NHÀ TRẮNG TRẢ LỜI HƠN 140 NGÀN NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ VỀ VỤ CÁ CHẾT.

Nhà Trắng đã giữ lời hứa là sẽ trả lời chính thức đến 142.751 người ký vào thỉnh nguyện thư về vụ cá chết.

Hôm nay Nhà Trắng, qua We The People đã có trả lời chính thức. Trong thư trả lời, Nhà Trắng đã tập trung thông điệp chính vào quyền tự do và sự cần thiết để người dân tham gia giải quyết vấn đề môi trường.

Một đoạn tôi rất đồng ý với Nhà Trắng là: "Việc tham gia của công chúng là yếu tố chính để giải quyết các thách đố về môi trường. Tương tự như kinh nghiệm của chúng tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi khuyến khích chính quyền Việt Nam gia tăng việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các NGO môi trường, để có thể giúp các cộng đồng bị nạn, bảo đảm được trách nhiệm và minh bạch trong nỗ lực dọn sạch, và giúp xây dựng chính sách để ngăn ngừa vấn đề trong tương lai."


Bản dịch:
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CÁ TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Cám ơn các bạn đã ký vào kiến nghị về cơn khủng hoảng cá tại miền Trung Việt Nam.

Chúng tôi bày tỏ mối thương cảm sâu sắc đến người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam trong lúc họ nổ lực khắc phục tình trạng thất thoát nguồn hải sản và những tác động vào đời sống.

Trong lúc Việt Nam tìm cách giải quyết cơn khủng hoảng môi trường này, chính quyền Hoa Kỳ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đại sứ Osius đã liên lạc trực tiếp với các viên chức cao cấp của chính quyền Việt Nam để đề nghị giúp đỡ trong việc này, và chính quyền hai bên đang thảo luận những lãnh vực có thể hợp tác.

Việc dự phần của công chúng là yếu tố chính để giải quyết các thách đố về môi trường. Tương tự như kinh nghiệm của chúng tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi khuyến khích chính quyền Việt Nam gia tăng việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ về môi trường, để có thể giúp những người bị nạn, bảo đảm được trách nhiệm và sự minh bạch trong nỗ lực dọn sạch, và giúp xây dựng chính sách để ngăn ngừa vấn đề tái diễn trong tương lai.

Trong chuyến viếng thăng Việt Nam vào ngày 22-25 tháng Năm, Tổng thống Obama đã tiếp xúc trực tiếp với chính quyền, giới kinh doanh, các lãnh đạo xã hội dân sự, cũng như sinh viên và doanh nhân. Tổng thống Obama đã phát biểu:

“Khi người công dân được quyền tự do tổ chức trong xã hội dân sự, thì quốc gia có thể giải quyết tốt hơn những vấn nạn mà chính quyền đôi khi không thể tự mình giải quyết.”

Hợp tác về môi trường là một khía cạnh quan trọng trong Quan Hệ Đối Tác Toàn Diện Mỹ-Việt. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của tổng thống Obama, Hoa Kỳ và Việt Nam đã khởi động Quan Hệ Đối Tác Khí Hậu Mỹ-Việt, để giúp hai quốc gia chúng ta thực hiện Hiệp Ước Paris lịch sử. Chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực bảo tồn môi trường giúp đưa chính quyền, kinh doanh, và xã hội dân sự lại gần nhau chẳng hạn như Liên Minh Hạ Long-Cát Bà, để bảo vệ những kho báu quốc gia của Việt Nam.

Chúng tôi cũng đồng thời tăng cường mối cam kết chung đối với cuộc sống biển thế giới qua những chuẩn mực môi trường cao được định ra trong TPP, một hiệp ước cam kết bảo vệ môi trường thiết thực nhất trong các hiệp ước giao thương trong lịch sử.

Cám ơn quý vị đã lên tiếng.
We the People Team
Hoa Kỳ

(Bản dịch: Facebook Việt Tân)

Nguyên văn bản Anh ngữ từ Nhà Trắng:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam