ads

video sinh hoat cong dong

Slider[Style1]

San Jose: Đêm thắp nến ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào ở quốc nội

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5


Last updated:6/8/2016 8:43:21 AM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB: (2 người thắng vào tranh chung kết)
KAMALA D. HARRIS (DEM) 117,708 47.14%
LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 42,327 16.95%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17: (2 người thắng vào tranh chung kết)
MIKE HONDA (DEM) 26,356 38.63%
RO KHANNA (DEM) 26,014 38.13%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người thắng vào tranh chung kết)
MADISON NGUYEN (DEM) 18,906 35.35%
ASH KALRA (DEM) 10,084 18.86%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 (Nguyễn Mạnh hơn 132 phiếu)
MANH NGUYEN 6,247 50.53%
LAN DIEP 6,115 49.47%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người thắng được vào tranh chung kết)
SYLVIA ARENAS 3,121 22.29%
JIMMY NGUYEN 3,464 24.74%

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top