Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kết quả bầu cử một số chức vụ đồng hương quan tâm


Last updated:6/8/2016 8:43:21 AM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB: (2 người thắng vào tranh chung kết)
KAMALA D. HARRIS (DEM) 117,708 47.14%
LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 42,327 16.95%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17: (2 người thắng vào tranh chung kết)
MIKE HONDA (DEM) 26,356 38.63%
RO KHANNA (DEM) 26,014 38.13%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người thắng vào tranh chung kết)
MADISON NGUYEN (DEM) 18,906 35.35%
ASH KALRA (DEM) 10,084 18.86%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 (Nguyễn Mạnh hơn 132 phiếu)
MANH NGUYEN 6,247 50.53%
LAN DIEP 6,115 49.47%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người thắng được vào tranh chung kết)
SYLVIA ARENAS 3,121 22.29%
JIMMY NGUYEN 3,464 24.74%