Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đảng Tân Đại Việt phân ưu đến tang gia ông Vương Từ Mỹ
PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Đồng Chí Niên Trưởng

VƯƠNG TỪ MỸ
Pháp danh MINH TÂM
Bí danh VÕ VĂN

- Cựu Sĩ Quan QLVNCH. Khoá 3 trường Bộ Binh Thủ Đức. Cấp bậc cuối cùng: Trung Tá
- Nguyên Chánh Sự Vụ Nha Sưu Tầm Tài Liệu, Phủ Thủ Tướng
- Nguyên Ủy Viên Trung Ương đảng Tân Đại Việt

Đã từ trần vào lúc 8giờ 20 phút tối ngày 20 tháng 6 năm 2016
(nhằm ngày âm lịch 16 tháng 5 năm Bính Thân)
tại San Francisco, California.

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

Linh cữu quàn tại: Arthur J Sullivan & Co Funeral Home
2254 Market St (giữa 16th St & Noe St). San Francisco, CA 94114.
ĐT: (415) 621- 4567

Toàn thể các đảng viên Tân Đại Việt
thuộc Phân Khu Bộ Bắc California
vô cùng thương tiếc và Thành Kính Phân Ưu
cùng gia đình đồng chí VƯƠNG KIM ÁNH và NGUYỄN HỮU TUẤN.
Nguyện cầu hương linh đồng chí VƯƠNG TỪ MỸ sớm về cõi Niết Bàn.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT, PHÂN KHU BỘ BẮC CALIFORNIA