Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thị Trưởng Sam Liccardo: Thông Cáo Báo Chí.

Thị trưởng Sam Liccardo tường trình về 10 điều cam kết với CĐ Việt vào hôm Chủ Nhật 31 tháng 1 năm 2016
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Vào ngày thứ Ba 10 tháng 05, Hội Đồng Thành Phố San Jose sẽ bỏ phiếu quyết định đề nghị của Thị Trưởng Sam Liccardo, Nghị Viên Mạnh Nguyễn và Nghị Viên Tâm Nguyễn dùng Trung Tâm Cộng Đồng Shirakawa làm Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tạm thời. Trung Tâm Cộng Đồng Shirakawa sẽ được dùng như một địa điểm tạm thời trong lúc lãnh đạo thành phố can dự với cộng đồng cho một địa điểm thường trực.

Đề nghị này tiêu biểu cho một bước khác tiến tới mục tiêu lâu dài của thành phố trong việc tiến hành một trung tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt để tán dương văn hoá Việt Nam tại thành phố đa dạng của chúng ta.

Xem đề nghị qua đường nối (tiếng Anh): http://sanjose.granicus.com/MetaViewer.php?meta_id=571603

Xem đề nghị qua đường nối (tiếng Việt): http://sanjose.granicus.com/MetaViewer.php?meta_id=571762

Thị Trưởng Sam Liccardo, Nghị Viên Mạnh Nguyễn và Nghị Viên Tâm Nguyễn sẽ gặp gỡ chung với báo chí trước phiên họp của Hội Đồng Thành Phố vào:

Ngày thứ Ba 10 tháng 05
Lúc 1 giờ trưa
Tại toà thị chính San Jose, phòng bên số 120 

Phiên họp của Hội Đồng Thành Phố sẽ bắt đầu vào lúc 1:30 chiều và đề nghị này sẽ được cứu xét vào lúc khoảng 2 giờ chiều. Sẽ có người thông dịch (cho những ai không nói được tiếng Anh)