Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cử tri người Việt SJ ở Địa Hạt 27 sẽ mở ra một trang sử mới.


Cử tri người Việt ở Địa Hạt 27 San Jose sẽ mở ra một trang sử mới.
https://youtu.be/d_uAj3kCtGs

Là một kỹ sư có bằng cao học, ƯCV Đỗ Thành Công sẽ góp phần đem lại sự phồn thịnh cho Thung Lũng Điện Tử và đặc biệt lưu tâm
- An toàn công cộng, giảm tội phạm và tình trạng người vô gia cư.
- Ngăn chận tệ nạn nhập khẩu thực phẩm nguy hại.
- Tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh.
- Duy trì và phát triển việc làm tại California.
- Tranh đấu giảm thiểu học phí tại các trường Đại Học Tiểu Bang và hỗ trợ dự án miễn học phí cho Đại học Cộng Đồng.
- Ngăn chận tệ nạn buôn người và vi phạm nhân quyền.

Xin mời bấm vào hình dưới để xem video

Nghị viên Nguyễn Tâm, Khu vực 7 San Jose:
"Ông Đỗ thành Công ra đấu tranh cho quyền lợi người Việt. Tôi sẵng sàng bằng mọi cách yểm trợ cho anh."

Nghị viên Nguyễn Mạnh, Khu vực 4 San Jose:
"Nếu chúng ta có được anh Đỗ Thành Công ở trong Hạ Viện Tiểu Bang, thì chúng ta sẽ biết chắc là chúng ta có một người sẵng sàng đóng góp và phục vụ cho cộng đồng cho đất nước."

Tiến sĩ Mỹ Phương, Chủ tịch Ủy Ban Vận Động Chính Trị LĐCT:
"Chú Công ra tranh cử để mà chú có sức mạnh cho cộng đồng chúng ta."

Ông Nguyễn Đức Cường, cựu Tổng Trưởng Kinh Tế VNCH:
"Những cái gì anh Đỗ Thành Công đã làm, tôi rất là ủng hộ."

KS Nguyễn Tấn Thọ, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn":
"Cái mission của anh là sẵng sàng làm những việc đúng nghĩa, anh sẵng sàng làm những việc không bao giờ phản bội đồng hương."

Tiến sĩ Đỗ Hùng, Chủ tịch Little Saigon San Jose Foundation:
"Xin cho anh Công vào là người Dân biểu thay mặt đại diện chúng ta."

NB Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm Mõ Magazine San Francsico:
"Cộng đồng này cần Đỗ Thành Công trở thành Dân biểu, bởi vì tiếng nói của Đỗ Thành Công không phải chỉ là tiếng nói của cộng đồng chúng ta, mà còn là tiếng nói của lực lượng đấu tranh Dân chủ quốc nội tại ngay Quốc Hội Hoa Kỳ California này thưa quý vị."

Ông Bùi Hữu Liêm, Chủ Tịch Hiệp Hội Yểm Trợ Công Nhân Việt Nam:
"Hiệp Hội Yểm Trợ Công Nhân Việt Nam ủng hộ chính thức đối với anh Đỗ Thành Công."

Luật sư Đỗ Doãn Quế,Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị LĐCT:
"... và với sự thành công của anh Công sẽ là sự thành công của cộng đồng."

Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali:
"Quý vị làm ơn vận động tất cả các bà con chúng ta yểm trợ cho anh Công."

Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Trung tâm trưởng Tập thể Chiến sĩ VNCH TBHK:
"Anh Đỗ Thành Công đã dấn thân, và mong rằng sẽ mang lại thắng lợi."

Ông Nguyễn Phú, Hội trưởng Hội HO/SF & Chủ tịch Hội Cao Niên SF:
"Chúng tôi đến đây để ủng hộ tối đa cho Ứng củ viên Đỗ Thành Công."

Chiến sĩ Ó Đen Lý Tống, Đấu Tranh đòi Dân Chủ cho Little Saigon San Jose:
"Chúng ta có Little Saigon thì ý kiến của Đỗ Thành Công rất là đặc sắc. Nhưng mà tại đây chúng ta có đủ mặt hết, cả hai Cộng Đồng, có đủ mặt hết các tổ chức Đảng phái, tại vì Đỗ Thành Công là một nhân tố đoàn kết.

Luật sư Jenny Đỗ, Chủ tịch Friends Of Hue Foundation:
"... và hy vọng rằng lá phiếu của ngày mùng 7 tháng 6 sẽ là lá phiếu dồn hết vào cho anh Công Đỗ."

Kỹ sư Đỗ thành Công, MBA , Ứng Cử Viên Dân Biểu California, Địa Hạt 27:
"Tôi đấu tranh trên danh nghĩa là một người Việt Nam tỵ nạn tại nước Mỹ và sẽ đấu tranh cho quyền lợi của Cộng Đồng Việt Nam và quyền lợi của đất nước Việt Nam. Tôi rất mong mỏi được sự ủng hộ của quý đồng hương, để chúng ta đạt được mục tiêu chung và mục tiêu đó là cộng đồng chúng ta được thịnh vượng, cộng đồng Việt Nam chúng ta có cơ hội để có tiếng nói bảo vệ lấy quyền lợi của mình và xa hơn nữa chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam tự do và dân chủ không Cộng Sản."

Thưa quý cử tri địa hạt 27, 
Sức mạnh cộng đồng người Việt tại San Jose đã được khẳng định liên tiếp qua 2 trận thắng cử của Nghị viên Nguyễn Tâm và Nghị viên Nguyễn Mạnh, nay chúng ta sẽ lại mở ra một trang sử mới. Xin bầu cho ƯCV Đỗ Thành Công.

Paid for by Do for State Assembly 2016, FPPC # 1374581