Matt Mahan

ads header

Breaking News

Liên Đoàn Cử Tri NV BCA endorse ƯCV DB Đỗ Thành Công

Ông Thomas Nguyễn, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri NV BCA phát biểu rằng ỨCV Đỗ Thành Công là người xứng đáng để gởi lá phiếu bầu cho ông vào chức Dân biểu California, địa hạt 27.
Liên Đoàn Cử Tri NV BCA ủng hộ (endorse) ƯCV Dân Biểu Đỗ Thành Công

(VVV) Lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 10 tháng Tư năm 2016, Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California tổ chức một buổi cuộc họp mặt tại Văn Phòng của Liên Đoàn, bao gồm Luật sư Ngô Văn Tiệp, Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cử Tri, Luật sư Đỗ Doãn Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LĐCT, Bác sĩ Trần Quyền, Chủ tịch Hội đồng Cố Vấn LĐCT, TS Mỹ Phương, Chủ tịch Ủy Ban Vận Động Chính Trị LĐCT, ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Cộng Đồng NVQG Bắc California, bà Trần Thị Ánh Tuyết, hội trưởng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc California, các cố vấn của LĐCT gồm có quý ông Lê Văn Ý, cô Cao Thị Tình, NB Huỳnh Lương Thiện. Các thân hữu tham dự gồm có: ông San Hồ, anh Quyền Mai v.v...

Ông Lê Lộc, Ông Thomas Nguyễn, hai Phó chủ tịch Liên Đoàn, Ls Ngô Văn Tiệp, Tiến Sĩ Mỹ Phương, Luật sư Đỗ Doãn Quế, các cố vấn Liên Đoàn, ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Cộng Đồng, đã lần lượt lên trình bày về hoạt động và những nỗ lực của Liên Đoàn Cử Tri đóng góp cho cộng đồng trong các sinh hoạt như vận động cử tri đi bầu đông đủ, tổ chức các cuộc tranh luận cho các ƯCV và nhất là ủng hộ những ƯCV, thể hiện được quan điểm chung của cộng đồng và có quá trình đóng góp cho cộng đồng.

Sau những lời phát biếu của các vị lãnh đạo trong Liên Đoàn và đại diện cộng đồng, ông Đỗ Thành Công, ƯCV Dân biểu Tiểu bang CA, Địa hạt 27 đã lên phát biểu cám ơn sự ủng hộ của Liên Đoàn Cử Tri, các tổ chức, đoàn thể hiện diện trong cuộc gặp mặt cùng với quý cử tri trong Điạ hạt 27. Đặc biệt, ông đã trình bày tường tận về những diễn tiến của cuộc tranh cử, tình hình tài chánh và những nỗ lực đi vận động, gõ cửa đồng hương Khu vực 27 trong thời gian qua. Ông đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu xa đến những thành viên trong Ban Tranh Cử và anh chị em trong ban vận động, đã bỏ công sức, thời gian quý báo tham gia việc gõ cửa cử tri trong suốt hơn 6 tháng qua. Ông cảm ơn các thân hữu đã yểm trợ tài chánh cho Ban Tranh Cử có phương tiện hoạt động, và nhất là hàng ngàn đồng hương thầm lặng đã lo lắng, ủng hộ và vận động cho ƯCV  trong thời gian qua.

Ông Đỗ Thành Công cho biết, ra tranh cử không vì quyền lợi cá nhân, không vì chức vụ danh hão, mà vì tâm nguyện phục vụ và dân thân cho quyền lợi và tương lai của Cộng đồng, xa hơn nữa là lý tưởng Dân chủ, Nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Ông nói, nhiều năm trước, không vì quyền lợi, ông đã dấn thân rồi, thì bây giờ dân thân thêm lần nữa cho quyền lợi của Cộng đồng thì đó là điều đáng làm. Và chính vì tâm nguyện đó, mà đông đảo Cộng đồng đã ủng hộ ông trong thời gian qua.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ trao đổi, tâm tình và kêu gọi sự ủng hộ của đồng hương để chúng ta có người đại diện xứng đáng tại Sacramento. Ông Đỗ Thành Công đã được sự tín nhiệm và ủng hộ nồng nhiệt của Liên Đoàn Cử Tri. Thay mặt cho Ban Lãnh Đạo của Liên Đoàn, ông Thomas Nguyễn  cho biết Liên Đoàn chính thức công bố ủng hộ ỨCV Đỗ Thành Công trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu Điạ Hạt 27, kêu gọi cử tri Điạ Hạt 27 bỏ phiếu cho ông Đỗ Thành Công. Trong thời gian tới, Liên Đoàn sẽ phối hơp với các tổ chức, cử tri để có những hoạt động khác cụ thể và hữu hiệu hơn, nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa cuộc tranh cử của ỨCV Đỗ Thành Công.

Mỹ Lợi - Việt Vùng Vịnh


Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video buổi sinh hoạt nói trên