Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tuyên bố Chung nhân kỷ niệm 10 năm Tuyên Ngôn TDDC VN

Khối 8406 – Hội Cựu Tù nhân Lương tâm – Hội Anh em Dân chủ
TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN KỶ NIỆM
10 NĂM TUYÊN NGÔN TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
(TUYÊN NGÔN 8406)

Kính thưa

- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
- Phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại quốc nội lẫn hải ngoại
- Các Chính phủ Dân chủ năm châu, các Cơ quan Nhân quyền quốc tế

Ngày 08 tháng 04 năm 2016 đánh dấu 10 năm ngày Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ra đời (08-04-2006) giữa lòng chế độ độc tài toàn trị cộng sản.

1- Đây là dấu mốc hết sức quan trọng trong phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8-1945, với 118 danh tính, chữ ký và địa chỉ, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam (sau gọi tắt là Tuyên ngôn 8406) đã dõng dạc và thẳng thắn:

- nhận định thực trạng Việt Nam: “Ở miền Bắc sau năm 1954, rồi cả nước sau ngày 30-4-1975, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn Dân Việt Nam. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái gì khác đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của Nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả 2 mặt tinh thần và thể chất của toàn Dân tộc”.

- khẳng định quy luật phổ biến toàn cầu: “Thực tiễn đã xác minh rằng bất kỳ Nước nào đã bị rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản thì đều điêu tàn thê thảm cả. Liên Xô, cái nôi cộng sản, cùng với các Nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu khác, đã dũng cảm vượt qua chính mình để quay lại tìm đường đi đúng cho Dân tộc họ…. Con đường hôm qua của Dân tộc ta đã bị những người Cộng sản Việt Nam chọn một cách vội vàng, thiếu chín chắn và áp đặt cho cả Dân tộc một cách khiên cưỡng. Con đường ấy thực tế đã chứng minh là hoàn toàn sai lạc. Vì vậy Dân tộc ta hôm nay phải chọn lại con đường cho mình”.

- đưa ra mục tiêu, phương pháp và ý nghĩa cuộc đấu tranh: Mục tiêu cao nhất là “phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng”; mục tiêu cụ thể là tái lập các quyền cơ bản của toàn Dân: quyền tự do thông tin ngôn luận; quyền tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử; quyền tự do hoạt động công đoàn độc lập và đình công chính đáng; quyền tự do tôn giáo.

“Phương pháp của cuộc đấu tranh là hòa bình, bất bạo động. Và chính Dân tộc Việt Nam chủ động thực hiện cuộc đấu tranh này”.

“Ý nghĩa của cuộc đấu tranh này là làm cho chính nghĩa thắng phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, các lực lượng dân tộc đang vận dụng đúng quy luật của cuộc sống và xu thế của thời đại thắng những tà lực đang tìm cách đi ngược lại những xu thế và quy luật ấy… Thể chế chính trị độc đảng dứt khoát phải bị chôn táng vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, Dân tộc sẽ tìm được những con người tốt nhất, những lực lượng chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lãnh đạo Đất nước”.

2- Tuyên ngôn 8406 đã mau chóng nhận được sự tán đồng của hàng ngàn rồi hàng chục ngàn Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Tất cả liên kết với nhau thành một phong trào quần chúng, một tập thể công khai nỗ lực thực hiện tinh thần, đường hướng lẫn nội dung của Tuyên ngôn, và đã tự gọi mình bằng cái tên Khối 8406.

3- Cùng lúc, Tuyên ngôn và Khối 8406 đã được sự ủng hộ của nhiều tổ chức và cá nhân quốc tế, của nhiều chính khách dân chủ và nhà hoạt động nhân quyền khắp năm châu, nhất là tại châu Mỹ (50 dân biểu Hoa Kỳ), châu Úc (40 dân biểu nghị sĩ Australia), châu Âu (50 nhân sĩ Hiến chương 77 Tiệp Khắc), chưa kể nhiều nhân vật tên tuổi khác.

4- Nhưng cũng kể từ đó, nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp khốc liệt. Vì hoạt động dân chủ và nhân quyền cho Đất nước và Dân tộc, trong 10 năm qua đã có 50 thành viên Khối 8406 bị tống ngục, tổng cộng 231 năm tù ở (không kể các án quản chế). Đó là chưa kể nhiều chiến sĩ dân chủ Khối 8406 mới bị bắt lại, còn đang giam giữ, chưa ra tòa. Đối lại, sự cống hiến của các thành viên Khối 8406 đã được các tổ chức nhân quyền của người Việt cũng như của quốc tế đánh giá cao. Cho đến nay, các thành viên Khối 8406 đã nhận được 31 giải nhân quyền quốc tế và 37 giải nhân quyền của người Việt.

5- Nhưng điều quan trọng hơn là tinh thần của Tuyên ngôn và Khối 8406 đã đẩy mạnh phong trào đòi tự do dân chủ của Đồng bào Việt Nam, nhất là ở quốc nội. Cuộc đấu tranh ngày càng mang tính công khai hơn, ngày càng quy tụ nhiều tầng lớp hơn, ngày càng được tổ chức chặt chẽ hơn, ngày càng có nhiều sáng kiến hơn. Cụ thể trước mắt là sự xuất hiện của các tổ chức xã hội dân sự nhắm mục tiêu chủ yếu là tự do, dân chủ và nhân quyền, là sự hình thành lực lượng nông dân, công nhân, tín đồ đòi lại những gì đã bị nhà cầm quyền tước đoạt, là sự thiết lập hàng ngàn trang dân báo độc lập trên mạng toàn cầu với chủ đích công bố sự thật và bênh vực lẽ phải.

Nay nhân kỷ niệm quan trọng này, 3 tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây đồng thanh tuyên bố:

1- Thân ái nhắc nhở Đồng bào trong và ngoài nước về mầm hy vọng đã nhú lên cách đây 10 năm và ngày càng trở thành cây dân chủ vững mạnh. Dĩ nhiên sự vươn lên này đã được chuẩn bị và tưới tắm bằng xương máu, gian khổ của bao người con Mẹ Việt yêu tự do (mà Dân tộc sẽ muôn đời ghi nhớ) kể từ khi đất nước rơi vào tay chế độ cộng sản. Ước mong Đồng bào có những hoạt động kỷ niệm việc ra đời Tuyên ngôn 8406 để góp phần động viên hỗ trợ các chiến sĩ nhân quyền và dân chủ quốc nội.

2- Tha thiết kêu gọi mọi thành viên của KHỐI 8406, HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, HỘI ANH EM DÂN CHỦ và các TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ KHÁC hãy cùng nhau đánh dấu chặng đường 10 năm phong trào tự do dân chủ này, bằng cách phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, đường lối và phương pháp đấu tranh bất bạo động trong mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt phong trào dân oan đòi đất đai, phong trào công nhân đòi quyền lợi, phong trào tín đồ đòi tự do tôn giáo, giới sinh viên, học sinh, giáo chức…; huấn luyện, sửa soạn, tổ chức họ cho ngày toàn dân đứng lên khôi phục nhân quyền và thiết lập dân chủ cho toàn dân tộc ta.

3- Mạnh mẽ đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay tức khắc và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và nhất là phải chấm dứt thủ đoạn bắt giam rồi tống ra hải ngoại các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, để lừa gạt quốc tế rằng mình có thiện chí. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi chân thành đề nghị các chính phủ dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, đừng tiếp tay cho thủ đoạn lưu manh của CS bằng cách đón nhận những nhà tranh đấu xuất sắc mà Hà Nội muốn tìm mọi cách trục xuất ra khỏi VN vì sợ hãi. Điều này chỉ làm cho độc tài CS kéo dài và phong trào dân chủ VN yếu đi. Thay vào đó, Quí vị nên và cần giúp cho Phong trào đó lớn mạnh. Xin Quí vị nhớ cho!

Làm tại Việt Nam nhân mùa kỷ niệm 10 năm Tuyên ngôn Khối 8406 kéo dài từ 28-3-2016 đến 28-4-2016

Ba tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên

- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
- Hội Cựu tù nhân Lương tâm Việt Nam. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi.
- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn.