Matt Mahan

ads header

Breaking News

DMV California nhắc nhở người lái xe về luật mới năm 2016


SACRAMENTO, California (NV) - Nha Lộ Vận California (DMV) vừa thông báo một số luật giao thông mới cho năm 2016 và có những thay đổi liên quan đến một số luật hiện hành.

Luật Lái Xe Uống Rượu (DUI) (SB 61, Hill): Luật này gia hạn luật hiện hành về máy đo nồng độ rượu (Ignition Interlock Device - IID) đến ngày 1 Tháng Bảy, 2017 tại các quận hạt Alameda, Los Angeles, Sacramento, và Tulare, chứ không chấm dứt vào Tháng Giêng năm nay, như dự định.

Theo luật hiện hành, khi một người bị buộc tội DUI lần đầu sẽ phải gắn máy đo nồng độ rượu IID vào xe suốt năm tháng. Vi phạm lần thứ hai, gắn máy IID suốt 12 tháng, lần thứ ba là 24 tháng, từ lần thứ tư trở đi là 36 tháng.

Luật Ân Xá Giao Thông (SB405, Hertzberg): Luật này thay đổi một số tiêu chuẩn để một người được hưởng ân xá, là một luật được thông qua, lấy tiền từ ngân sách năm 2015 và 2016. Nếu sau ngày 30 Tháng Chín, 2015 một người vẫn chưa trả bất cứ gì cho tiền phạt hay tiền tại ngoại hầu tra đã quá hạn, thì coi như được hưởng ân xá.

Luật này cũng ấn định rằng người vi phạm không cần đóng tiền phạt, tiền tại ngoại hậu tra hay tiền phạt trễ hạn (civil assessment) để ra tòa xin miễn tới $300 tiền phạt trễ hạn, dù không có lý do chính đáng.

Luật Về Dụng Cụ Nghe (SB491, Transportation Committee): Luật này cấm đeo dụng cụ nghe cả hai tai hoặc đồ bịt kín hai tai khi lái xe hơi hoặc xe đạp. Tuy nhiên, luật này không ứng dụng vào những người lái xe cấp cứu, công nhân công chánh và công nhân vệ sinh.

Luật Cho Xe Đạp (SB530, Pan): Theo Luật này, xe đạp lôi, gồm cả xe đạp bốn bánh có thể chở tám hành khách hoặc hơn không được chạy quá 15 dặm/giờ khi chở khách.

Luật này cho phép chính quyền địa phương ấn định điều kiện tay nghề cho người điều khiển xe, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm trình báo tai nạn, dụng cụ an toàn và qui trình kiểm soát.

Luật này cho phép hành khách đi xe đạp lôi được uống rượu bia nếu chính quyền địa phương cho phép.

Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (AB265, Holden): Luật này bắt buộc đại lý xe loại “mua tại đây, trả tiền tại đây” (buy-here-pay-here) phải cho khách hàng biết nếu xe có gắn hệ thống định vị theo dõi hay hệ thống khóa máy (starter interupt).

Đồng thời, đại lý phải thông báo trước rằng nếu khách hàng không trả tiền đúng thời hạn, đại lý, nếu giao dưới 90% trách nhiệm tài chính cho ngân hàng, sẽ phải đứng ra làm chủ nợ trực tiếp.

Luật Về “Skateboard” Gắn Máy (AB604, Olson): Luật này định nghĩa “skateboard” gắn máy và giới hạn việc sử dụng chúng tại những nơi công cộng, và giao quyền cho thành phố và quận hạt đặt ra qui định. Luật cũng khẳng định rằng sử dụng “skateboard” gắn máy trong lúc say rượu hay say thuốc là tội hình sự. Hơn nữa, luật chỉ cho người ít nhất là 16 tuổi mới được sử dụng phương tiện này. Người đi “skateboard” gắn máy phải đội nón an toàn và mặc trang bị an toàn khác để dễ thấy ban đêm và hạn chế tốc độ dưới 35 dặm/giờ. Mọi vi phạm sẽ bị phạt tới $250. (ĐG)