Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chuẩn bị xấu nhất với Tàu Cộng

Rồng kinh tài Tàu Cộng rớt xuống đất. 
CHUẨN BỊ XẤU NHẤT VỚI TÀU CỘNG
Nguyễn Thành Trí

Ở Hoa Lục dưới sự cai trị độc quyền, độc tài của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng mọi thứ đều giả tạo, giả mạo, và giả dối.  Một thí dụ cụ thể, ở Hoa Lục hiện tại có sự phồn vinh giả tạo với nhiều khu vực mới phát triển đô thị là những thành phố ma không người cư ngụ.  Điều này cũng đã tạo ra một thị trường địa ốc giả dối, không đáp ứng trung thực cho yêu cầu nhà ở của đa số người dân Hoa Lục có thu nhập lợi tức trung bình, lợi tức thấp, hay không có lợi tức ở cả hai nơi thành thị và nông thôn.  Có một thắc mắc là khi nào Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng sẵn sàng làm pháp thuật hô biến “Giấc Mơ của Người Hoa Lục/Chinese Dream” trở thành hiện thực bằng cách cung cấp nhà ở cho-không-biếu-không, hoặc bán rẻ trả góp dài hạn những khu nhà ở chung cư này cho đa số người dân Hoa Lục nghèo khổ, túng thiếu, vào lúc họ sẽ được di cư từ các vùng nông thôn tới các thành phố ma này trong tương lai của một nước Trung Hoa Mới/New China thực sự dân chủ, tự do.

Cũng có lẽ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng vẫn có thể nhất cử lưỡng tiện là cứ làm theo đúng như mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có đặc tính Hoa Lục Tàu Cộng” để biến đổi những khu thành phố ma này thành những khu “Công Xã Trung Hoa Mới/The Commune of New China” cung cấp nhà ở và công ăn việc làm cho đa số người dân Hoa Lục hiện đang nghèo khổ.  Đó đúng là một giải pháp có hiệu quả cao và sẽ được người dân Hoa Lục ủng hộ nhiều, vì nóhoàn toàn khác với “Công Xã Tàu Cộng/The Commune of Communist China” trong thời kỳ Mao; hơn nữa “Công Xã Trung Hoa Mới/The Commune of New China” có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề kinh tế xã hội hiện tại rất trầm trọng ở Hoa Lục.

Trở lại thực tế, nói riêng thị trường địa ốc Hoa Lục đã giả dối cũng như thị trường chứng khoán Hoa Lục đã giả tạo trong một bối cảnh chung của cả một nền kinh-tài Hoa Lục có định hướng giả mạo kinh tế thị trường tự do với đặc tính Tàu Cộng. Một cách giản dị dễ hiểu là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang khống chế, toàn trị chỉ huy, điều khiển đất nước Hoa Lục trở thành một “thị trường giả tạo, giả mạo, giả dối” và “giả dạng kinh tế thị trường” nhưng có “định hướng xã hội chủ nghĩa” với “đặc tính Tàu Cộng” một cách rất gian trá.

Trên thực tế ở Hoa Lục người ta cũng cần nhấn mạnh sự hiện hữu của một loại thị trường có đầy tính chất giả tạo, giả dối; đó là thị trường chứng khoán Hoa Lục mang nặng tính chất quốc doanh, nhà nước quản lý chặt chẽ.  Thị trường chứng khoán Hoa Lục đã có thể hoạt động được một cách bình thường, hay trung bình là do chính Nhà Nước Tàu Cộng đã áp dụng biện pháp cung cấp tiền Yuan để các cơ quan nhà nước có chức năng hoạt động kinh-tài như ngân hàng quốc doanh, tập đoàn thương nghiệp quốc doanh, tổ chức quản lý ngân quỷ quốc doanh có thể “tự mình mua đi bán lại các loại cổ phiếu” để nâng giá, đẩy giá, và giữ giá các loại cổ phiếu chỉ với một mục đích chủ yếu là nâng đỡ, thúc đẩy, và duy trì hoạt động thị trường chứng khoán Hoa Lục một cách tài tình kỳ lạ. Quả thật, biện pháp “tự mình mua đi bán lại” của Nhà Nước Tàu Cộng đã có thể xây dựng và củng cố thị trường chứng khoán Hoa Lục một cách khá thần kỳ và càng ngày có vẻ càng được phát triển mạnh hơn trong một thời gian ngắn hạn; tuy nhiên, Nhà Nước Tàu Cộng sẽ không thể nào cứ tiếp tục cái phương cách“tự-cung-tự-cấp-tự-mua-tự-bán” trong cái thị trường chứng khoán quốc doanh bệnh hoạn ở Hoa Lục trong một thời gian tương lai lâu dài.

Vì làm như vừa sơ lược kể trên, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang can thiệp sâu rộng vào thị trường chứng khoán Hoa Lục, và thực sự làm cho nó trở nên một thị trường giả tạo, giả dối. Các nhà đầu tư tài chính quốc tế đã mất hết tin tưởng vào cái khả năng của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng để điều hành thị trường chứng khoán cũng như cái khả năng chỉ huy cả nền kinh-tài Hoa Lục.  Sự mất tin tưởng dẫn tới cái tâm lý lo sợ của các nhà đầu tư tài chính quốc tế vào các thị trường ở Hoa Lục là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang tạo ra một vài loại khủng hoảng cơ cấu có tính cách hệ thống mà nó có thể liên luỵ làm tổn hại tới sức tăng trưởng của các thị trường khác trên toàn thế giới.

Trong hơn hai thập niên vừa qua nền kinh-tài Hoa Lục đã bành trướng nhanh và mạnh với những “dòng Tiền Nóng” và những “dòng Tiền Lạnh” đầu tư bằng tiền đôla Mỹ liên tục chảy vào Hoa Lục.  Với Tiền Nóng và Tiền Lạnh khá dồi dào dư dả thì Nhà Nước Tàu Cộng và Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã thực sự dùng những khối lượng tiền đôla Mỹ này để mua Công Khố Phiếu Mỹ/US Treasuries để đã có thể tuyên truyền khoác lác rằng Hoa Lục Tàu Cộng là một ông chủ nợ lớn của Hoa Kỳ. Trên thực tế mối “quan-hệ-tiền-bạc” giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục đã khiến cho cả hai bên cùng có lợi, trong khi Hoa Lục có thể bành trướng nền kinh-tài thì đồng thời Hoa Kỳ cũng có thể hưởng lợi từ một chủ nợ sẵn sàng và có khả năng cho vay bằng cách mua Công Khố Phiếu Mỹ. Hãy nói dễ hiểu hơn là trong quá khứ nền kinh-tài Hoa Lục bành trướng nhanh và mạnh đã trực tiếp góp phần tài trợ cho Hoa Kỳ trong hơn mười năm có chiến tranh Iraq và Afghanistan phải thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, mối “quan-hệ-tiền-bạc” giữa Hoa Lục và Hoa Kỳ trong quá khứ đó đã hoàn toàn thay đổi, cái quan hệ tiền bạc đó trong hiện tại đang diễn biến ngược lại.

Cũng trong hơn hai thập niên vừa qua Hoa Lục quả thật là một nước tiêu thụ mạnh mọi thứ nguyên vật liệu được khai thác và sản xuất từ các nước khác, và điều này cũng đã thúc đẩy sức tăng trưởng của thế giới. Một trong những vấn đề đối với Hoa Lục là sự khai thác và tiêu thụ nguyên vật liệu trong nước.  Hoa Lục cũng còn là một nước tiêu thụ quá nhiều sản phẩm nguyên vật liệu của các thị trường đang nổi lên; nhất là Hoa Lục đã tiêu thụ mạnh các loại tài nguyên thiên nhiên tới mức làm tổn hại môi sinh trầm trọng ở những nơi đó.  Tuy nhiên, một cách trớ trêu là nếu không có nhu cầu của Hoa Lục tiêu thụ mạnh nguyên vật liệu thì sẽ bị ứ đọng lại quá nhiều thứ sản phẩm đã tạo ra có liên quan tới công việc xây cất thương mại, hạ tầng cơ sở giao thông, và các vật liệu dụng cụ khai thác quặng mỏ. Ngược lại, bây giờ Hoa Lục đang trở thành một nước bán tháo bán bỏ vào thị trường thế giới mọi thứ từ hàng hoá công nghệ phẩm gia dụng rẻ tiền cho tới sản phẩm vật liệu chì nhôm sắt thép.  Đây là một triệu chứng khủng hoảng cơ cấu có tính cách hệ thống do Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng gây ra vì đã can thiệp sâu rộng vào tất cả hoạt động thị trường của nền kinh-tài Hoa Lục. Hãy nói một cách dễ hiểu là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã cực lực thúc đẩy sự phát triển Hoa Lục rất nhanh, nhưng thực sự rất không cân đối trong các lãnh vực xã hội, sinh hoạt chính trị và môi sinh của người dân Hoa Lục.

Một sự kiện rất quan trọng cũng đã xảy ra trong tuần lễ vừa qua là hai ngày, thứ Hai 4/1/2016 và thứ Năm 7/1/2016, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã có những bước đi sai chính sách rất đáng ngạc nhiên, và nó đã làm tổn thương uy tín của nền kinh-tài Hoa Lục đối với sự ổn định của các thị trường tài chính thế giới. Thông thường giới lãnh đạo của một quốc gia cần phải có tầm nhìn xa cho một viễn ảnh kinh-tài rõ ràng và dài hạn; hơn nữa họ còn phải áp dụng những chính sách kinh-tài nhất quán để nhất định và quyết tâm sẽ đạt được mục đích kinh-tài đã đề ra.  Người ta đã nhận thấy trường hợp của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã không đi đúng phương hướng tiêu chuẩn như vậy, vì họ đã làm một sự hoàn toàn trái ngược với chính sách một cách rất đột ngột, và rất không bình thường.  Họ đã bất ngờ làm phát khởi những “nút tự động cắt dòng điện/circuit breakers” vừa được họ thiết lập trong thời gian gần đây để có thể ngăn cản, tránh được những cách đối phó, ứng xử điên rồ, bất bình thường như bất ngờ bán tháo ra một khối lượng rất lớn cổ phần trong thị trường chứng khoán Hoa Lục.

Việc thiết kế, lắp đặt và áp dụng những “nút tự động cắt dòng điện/ circuit breakers” trong thị trường chứng khoán gồm có những mức ấn định phát khởi như là “giảm 7% phần trăm ở Mức 1, hoặc giảm 13% phần trăm ở Mức 2 thì phải tạm ngưng 15 phút rồi tiếp tục như thường. Trường hợp bị giảm 20% phần trăm ở Mức 3 thì phải ngưng trọn ngày còn lại lúc xảy ra. Thị trường chứng khoán New York Hoa Kỳ cũng đã thiết kế, lắp đặt những “nút tự động cắt dòng điện/circuit breakers” và chỉ áp dụng một lần đóng cửa thị trường vào ngày 27/10/1997 khi chỉ số Dow Jones giảm xuống 550 điểm, nhưng sau lần đó cho tới bây giờ chưa có lần thứ hai.

Đối với trường hợp của thị trường chứng khoán Hoa Lục, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã áp dụng một cách quá chặt chẽ cho đến nỗi phải hoảng hốt, sợ hãi và trở nên phản-tác dụng, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho các nhà đầu tư tài chính ở Hoa Lục.  Sau khi mở cửa giao dịch thị trường chứng khoán Hoa Lục bị ngưng một cách đột ngột trong ngày thứ Năm 7/1/2016; đây là ngày thứ nhì trong một tuần thị trường chứng khoán Hoa Lục bị đóng cửa bất ngờ vì Chỉ số Chứng khoán Hoa Lục CSI 300 đã rơi xuống quá nhanh làm mất 7% phần trăm trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, và đã làm cho những “nút tự động cắt dòng điện/circuit breakers” được phát khởi đóng cửa cả thị trường chứng khoán Hoa Lục trọn ngày thay vì chỉ tạm ngưng 15 phút trong ngày thứ Hai 4/1/2016 và đã lặp lại như vậy trọn ngày thứ Năm 7/1/2016.

Trong khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã áp dụng những “nút tự động cắt dòng điện/circuit breakers” để nhanh chóng ngăn chặn sự tổn thất lan rộng thêm trong thị trường chứng khoán Hoa Lục, nhưng cái “biện pháp cắt dòng điện” hay còn gọi là “tắt đèn làm lại” kiểu này của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng đã thúc đẩy các nhà đầu tư tài chính gấp rút phải bán bỏ thêm cổ phiếu của họ càng nhiều càng nhanh càng tốt! Bởi vì Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã bất ngờ “tắt đèn làm lại” một cách nhanh chóng ở mức báo động 7% Mức 1 chỉ tạm ngưng 15 phút, và cái phản ứng rất là không bình thường, mà các viên chức có trách nhiệm về tài chính của đảng và nhà nước cũng không thể giải thích rõ ràng tại sao có cái phản ứng quá nhanh để đối phó lại một sự kiện có vẻ không đáng kể, không trầm trọng như 7% phần trăm Mức 1 ấn định; cho nên các nhà đầu tư tài chính cũng đã có thể tránh được những “lúc nóng/hot periods” mà sử dụng những “lúc nguội/ cool-down periods” để tiếp tục bán lấy vốn cổ phiếu của mình, nếu không phải là bán bỏ đi!

Người ta cũng biết rất rõ là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang thao túng cả hai loại tiền Yuan Hoa Lục, tuy là một thứ Nhân Dân Tệ Hoa Lục nhưng có hai tính chất được sử dụng khác nhau giữa tiền Yuan được xài trong nước Hoa Lục (Yuan/ onshore rate) và tiền Yuan được xài ở hải ngoại (Yuan/offshore rate). Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang chỉ huy, kèm giữ các lực lượng kinh-tài thị trường Hoa Lục rất chặt chẽ, nhưng trong tuần lễ 4-8/1/2016 vừa qua, người ta chứng kiến những hoạt cảnh hốt hoảng của các viên chức Tàu Cộng phụ trách kinh-tài Hoa Lục phải lo sợ trong các thị trường tiền tệ ở hải ngoại, những nơi có giao dịch với tiền Yuan hải ngoại (Yuan/offshore rate).

Vừa mới đây có một sự kiện đáng chú ý là vào ngày thứ Ba 12/1/2016 Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã bất ngờ tăng cao mức lãi suất lên 66% phần trăm cho vay tiền Yuan hải ngoại ở thị trường Hong Kong.  Thật là oái oăm, trái với bình thường tới mức kỳ quái, vì đây là một hình thức tự thu mua tiền Yuan quá đột ngột, quá bí ẩn và quá nhiều với một lãi suất quá cao do chính Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục tự thực hiện, và nó đã làm cho thị trường Hong Kong gần như cạn khô tiền Yuan hải ngoại; tuy nhiên, một cách quá khó hiểu là không lâu sau đó lãi suất vay tiền Yuan lại giảm xuống là 8% phần trăm, một lãi suất vẫn còn quá cao, không thấp như thời gian trước kia. Với cách thức định mức lãi suất vay tiền Yuan tăng cao giảm xuống nhanh bất ngờ như vậy thì rõ ràng Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã có chủ ý khiến cho hoạt động tiền Yuan hải ngoại không bình thường.  Tính cách Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng thao túng tiền Yuan Hoa Lục quá độ lộ liễu, và như vậy tiền Yuan Hoa Lục không được hoàn toàn quốc tế hoá như các loại tiền tệ dự trữ của thế giới là tiền Đô Mỹ, tiền Yen Nhật, tiền Euro Liên Âu, và tiền Pound Anh có Đặc Quyền Rút Vốn/Special Drawing Rights/SDR.

Trong một nổ lực làm thu hẹp lại khoảng cách xa của hai loại tiền Yuan Hoa Lục, ở nội địa và ở hải ngoại, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã tạo ra được một “tỷ lệ nghịch” rất oái oăm, rất khó giải quyết trừ khi nào tiền Yuan Hoa Lục thực sự được giải phóng, và rất chính xác chỉ rõ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng vẫn còn thao túng tiền Yuan Hoa Lục trong các thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ Hoa Lục vẫn còn chưa được thực sự cải tạo, cải cách đúng đắn, trung thực.  Bởi vì tiền Yuan Hoa Lục nội địa (Yuan/onshore rate) càng bị giảm thiểu hối suất để thu hẹp khoảng cách xa giữa hai thị trường hối đoái của tiền Yuan, thì một khối lượng lớn tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại (Yuan/ offshore) sẽ bị tổn thất càng lớn hơn.

Có một sự kiện cần nhắc lại là trước khi được Quỷ Tiền Tệ Quốc Tế/IMF đồng ý kết nạp tiền Yuan Hoa Lục vào tổ chức tài chính thế giới IMF có Đặc Quyền Rút Vốn/SDR, thì Nhà Nước Tàu Cộng đã tuyên bố cho phép các lực lượng thị trường có được tự do hơn đối với hối suất của tiền Yuan, nhưng Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục vẫn cứ kèm giữ tỉ lệ hối đoái và đã thực sự cung cấp nhiều trăm tỉ đôla Mỹ vào thị trường để nâng đỡ tiền Yuan.  Như vậy Nhà Nước Tàu Cộng đã can thiệp sâu rộng vào thị trường tiền tệ Hoa Lục, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tiền Yuan đang trên đà mất giá quá nhanh.  Kể từ tháng 8/2015 cho tới nay tiền Yuan Hoa Lục đã mất giá 6% phần trăm so với tiền đôla Mỹ, một khối lượng tổn thất cho nền kinh-tài Hoa Lục được tính tương đương vài ngàn tỉ đôla Mỹ.

Để đối phó với sự kiện “tắt đèn làm lại” trong hai ngày thứ Hai 4/1/2016 và thứ Năm 7/1/2016 Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã tuyên bố quyết định cung cấp 20 tỉ đôla Mỹ trong ngày thứ Ba 5/1/2016 và lại tiếp tục cung cấp thêm 10.6 tỉ đôla Mỹ trong ngày thứ Sáu 8/1/2016 cho hệ thống tài chính Hoa Lục. Rất dễ nhận thấy Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ với sự kiện“tắt đèn làm lại” cũng cho biết rằng những người cầm quyền ở Hoa Lục hiện nay đã không thể nào đánh trống lảng, bỏ qua, che giấu vấn đề kinh-tài của Hoa Lục đang rất nghiêm trọng. Vấn đề toàn bộ nền kinh-tài Hoa Lục mới quan trọng hơn, đáng được quan tâm nhiều hơn cái thị trường chứng khoán quốc doanh bệnh hoạn của Hoa Lục.

Trong lúc Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã làm mất giá tiền Yuan Hoa Lục, thì những nguồn vốn tiền đôla Mỹ cũng đã tăng tốc bay ra khỏi Hoa Lục.  Chỉ trong một tháng 12/2015 Hoa Lục đã phải bán ra hơn 100 tỉ đôla Mỹ để cố gắng giữ cho tiền Yuan không tiếp tục bị mất giá nhiều hơn và nhanh hơn nữa. Cũng có những số liệu chưa có thể xác minh đúng hay sai là tổng số nguồn vốn tiền đôla Mỹ đã chảy ra khỏi Hoa Lục trong năm 2015 là 1.5 ngàn tỉ đôla Mỹ, tương đương 15% phần trăm tổng tài sản của Hoa Lục. Ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục cũng đã giảm xuống 3.6 ngàn tỉ đôla Mỹ vì Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã bán ra 107 tỉ đôla Công Khố Phiếu Mỹ.  Ngoài ra, Nhà Nước Tàu Cộng cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn tư bản đôla Mỹ để kèm giữ nó không chảy ra khỏi Hoa Lục. Cũng như cả nền kinh-tài Hoa Lục vẫn còn đang bị kèm kẹp cho nên cái sức mạnh phục hồi của nó đang không thể nào đủ sức bật lên đứng dậy trở lại. Hiện tại sự kèm kẹp của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng áp dụng lên cả nền kinh-tài Hoa Lục thực sự đã đang khiến cho các thị trường của nền kinh-tài này không có đủ sức phục hồi và mất hết tính chất hấp dẫn của các thị trường Hoa Lục đối với các nhà đầu tư tài chính như trước kia.

Tại sao Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải phát khởi những “nút tự động cắt dòng điện/circuit breakers” hay “tắt đèn làm lại” để đóng cửa thị trường chứng khoán Hoa Lục. Người ta thắc mắc là việc đột ngột đóng cửa thị trường chứng khoán có thể ngăn chặn được tiền Yuan sẽ mất giá của nó nữa không? Hay là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng sẽ có thể làm cho các nhà đầu tư tài chính trở lại tin tưởng để tiếp tục mua bán chứng khoán Hoa Lục nữa không?  Người ta chỉ có một câu trả lời ngắn nhanh gọn là “Không bao giờ”.

Như vậy việc Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đột ngột làm mất giá tiền Yuan liên tiếp trong ba ngày trong tháng 8/2015 năm ngoái, và nay lại đột ngột đóng cửa thị trường chứng khoán Hoa Lục hai ngày trong một tuần đầu năm 2016 rõ ràng là một sai lầm rất trầm trọng. Trên thực tế trong năm 2015 khối lượng tiền ngoại tệ dự trữ bằng đôla Mỹ của Hoa Lục đã giảm xuống đáng kể nghiêm trọng, và đó cũng là một hiện tượng rõ rệt cho biết những dòng “Tiền Nóng, Tiền Lạnh” của nguồn vốn tư bản đầu tư đã đang không ngừng chảy ra khỏi Hoa Lục.

Cũng trong tháng 12/2015 các số liệu thống kê trung thực đáng tin cậy đã cho thấy khu vực dịch vụ Hoa Lục đã ở vào mức độ thấp nhất trong vòng 18 tháng qua; cũng như các hoạt động ở khu vực xí nghiệp công nghệ sản xuất chủ yếu của Hoa Lục cũng đã đình trệ rõ rệt. Như vậy, các biện pháp kích cầu, thúc đẩy sản xuất, nâng đỡ nền kinh-tài bị suy sụp của Nhà Nước Tàu Cộng đã thực hiện trong hơn một năm rưởi vừa qua cho tới nay thực sự chỉ đạt kết quả rất ít!

Trong tuần thứ nhất bắt đầu năm 2016 lại một lần nữa có những dấu hiệu chỉ rõ những núi nợ khổng lồ của Hoa Lục mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng không thể tiếp tục dối trá che đậy được nữa. Đó là những núi nợ thực sự khổng lồ của các SOE/Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh Hoa Lục. Những núi nợ khổng lồ này đã đang đè nặng lên Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng với tổng số nợ hiện nay được tính tròn lên 28 ngàn tỉ đôla Mỹ, một con số nợ rất lớn, lớn hơn con số nợ của hai nước Đức và Mỹ cộng chung lại.

Trong lúc Hoa Lục đã quá độ phải chuyển tiếp từ một nền kinh-tài căn bản là đầu tư tài chính vào các thị trường bất động sản và các công nghệ sản xuất để trở nên một nền kinh-tài được thúc đẩy điều hành bởi sự tiêu thụ của khách hàng nội địa Hoa Lục. Ở Hoa Lục hiện nay người ta đang chứng kiến những sự kiện thực tế là các thị trường bất động sản và những khu vực công nghệ sản xuất đã đang càng lúc càng không tạo ra được lợi nhuận.  Hơn nữa cả hai khu vực thị trường bất động sản và khu vực công nghệ sản xuất đang phải chịu đựng áp lực nặng nề của những món nợ chồng chất lâu ngày quá hạn không trả nổi, thậm chí họ còn không trả được đúng hạn tiền lãi của các món nợ này.

Cũng có một hiện tượng rất lạ và đáng ngạc nhiên là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng tập trung sự can thiệp trực tiếp vào thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ bằng cách bơm hàng trăm ngàn tỉ đôla Mỹ vào thị trường chứng khoán, ban hành luật ngăn cấm các nhà đầu tư bán ra số lượng lớn cổ phiếu của họ, nhưng nhà nước thì lại mua vào tất cả khối lượng cổ phiếu đã bị bán ra trước đó. Trên thực tế của Hoa Lục có việc rất thiết yếu cần làm ngay trong ngắn hạn ở Hoa Lục là phải kích thích nhu cầu tiêu thụ trong nội địa, một việc rất thiết yếu cần làm ngay mà Nhà Nước Tàu Cộng vẫn chưa làm một cách nghiêm túc. Một cách rất rõ ràng khi Chỉ số PMI (Purchasing Managers Index) của khu vực công nghệ sản xuất Hoa Lục xuống thấp hơn 50 điểm là nó chỉ rõ các hoạt động công nghệ sản xuất Hoa Lục đã suy giảm trầm trọng. Điều này cũng cho thấy là Hoa Lục phải đối mặt giải quyết gấp rút vấn đề “thặng dư hàng hoá”, vì ở các thị trường hải ngoại đã đang không còn khách hàng tiêu thụ mua hàng hoá do Hoa Lục sản xuất.

Khu vực công nghệ sản xuất Hoa Lục đã vay tiền vốn hoạt động và trả tiền lãi thấp, cho nên họ đã thu nhiều lợi nhuận và sau đó đã mở rộng sản xuất nhiều thêm sản phẩm.  Rất tiếc đó là thời kỳ vàng son của Hoa Lục đã qua. Hiện nay trên thực tế họ đã đang phải đối phó với vấn đề “thặng dư hàng hoá”, tình trạng cung nhiều hơn cầu khi không còn người tiêu thụ hàng hoá Hoa Lục ở hải ngoại như trước kia. Trong khi nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của Hoa Lục ở hải ngoại đã đang giảm xuống gần như số không, thì nhu cầu tiêu thụ ở nội địa Hoa Lục vẫn chưa có đủ sức mạnh để thay thế cho nhu cầu ở hải ngoại.  Đây đúng là một khởi điểm phát sinh cơn khủng hoảng trầm trọng của nền kinh-tài Hoa Lục, bởi vì nhu cầu tiêu thụ ở nội địa quá thấp sẽ gây hậu quả là khu vực công nghệ sản xuất sẽ không thu được nhiều lợi nhuận, mà nó cũng trực tiếp tạo ra những khó khăn cho việc trả lại nợ vay sản xuất.

Những ảnh hưởng dây chuyền sẽ xảy ra là người dân Hoa Lục mất niềm tin vào Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng khi khu vực công nghệ sản xuất bị bắt buộc cho công nhân nghỉ việc hàng loạt khiến cho tình trạng thất nghiệp càng ngày càng nghiêm trọng, và càng ngày nhu cầu tiêu thụ cũng như sức mạnh mua bán ở nội địa Hoa Lục càng xuống thấp hơn.  Trong tình hình như vậy thì lợi tức cá nhân và lợi tức của hộ gia đình Hoa Lục chắc chắn cũng sẽ bị giảm sút, nhưng lợi tức cá nhân và lợi tức của hộ gia đình Hoa Lục chính là sức mạnh mua bán nội địa, là những động cơ chủ yếu đẩy mạnh nền kinh-tài Hoa Lục định hướng tiêu thụ và dịch vụ phục vụ khách hàng nội địa.

Quả thật, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng không thể tiếp tục tránh né những bước kế tiếp trong tiến trình cải cách để thực sự giải phóng hoàn toàn nền kinh-tài Hoa Lục và thực hiện hoàn chỉnh việc quốc tế hoá tiền Yuan Hoa Lục. Càng cố ý chần chờ, kéo dài, tránh né, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng càng tự mình bộc lộ cái không có khả năng phải có của một chính phủ để thực hiện hoàn tất các chính sách kinh-tài đã đề ra. Hơn nữa, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng không thể tiếp tục tránh né các tránh nhiệm ở trong nước đối với toàn thể công dân Hoa Lục, cũng như cái trách nhiệm của một nước lớn có ý đồ bành trướng ở hải ngoại một cách hung bạo, xem thường luật pháp quốc tế.

Vì vậy, người ta phải kết luận rằng thị trường chứng khoán Hoa Lục, thị trường tiền tệ Hoa Lục, cũng như các loại thị trường ở Hoa Lục nói chung là những loại thị trường giả tạo, giả mạo, và giả dối vì đã đang bị Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng khống chế, thao túng, kèm kẹp, vo tròn bóp méo, sửa đổi bằng đủ mọi cách! Thông thường giới lãnh đạo của một quốc gia cần phải có tầm nhìn xa cho một viễn ảnh kinh-tài rõ ràng và dài hạn; hơn nữa họ còn phải áp dụng những chính sách kinh-tài nhất quán để nhất định và quyết tâm sẽ đạt được mục đích kinh-tài đã đề ra.  Nền kinh-tài Hoa Lục gồm có tất cả các thị trường của Hoa Lục cần phải được thực sự giải phóng, phải được thực sự tự do.  Hơn ai hết, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng hiểu rõ ý nghĩa thật, và chính xác của tiếng động từ “giải phóng” và cần hành động thực hiện trong khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng biết rõ là không thể tiếp tục kèm kẹp các lực lượng thị trường của Hoa Lục lâu hơn nữa.

Tóm lại nền kinh-tài Hoa Lục cần phải thực sự được giải phóng để đối phó với những vấn đề nghiêm trọng như sau: (1) tiền Yuan bị mất giá quá nhanh và chưa được quốc tế hoá hoàn toàn, (2) thị trường địa ốc bị ứ đọng, (3) thị trường chứng khoán không ổn định, (4) thị trường tiêu thụ nội địa còn quá yếu, (5) tình trạng thặng dư quá nhiều hàng hoá gây giảm phát và (6) khiến khu vực công nghệ sản xuất phải đóng cửa nhà máy cho công nhân viên chức nghỉ việc, (7) số người thất nghiệp quá đông và (8) lợi tức thu nhập của cá nhân xuống thấp khiến cho sức mạnh mua bán nội địa yếu kém.  Đây là một cuộc khủng hoảng cơ cấu hệ thống kinh tế-tài chính của Hoa Lục có một tầm cỡ rất lớn. Lẽ tất nhiên là cần phải giải toả các áp lực nợ, (9) vì nợ công quá nhiều và do các Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh/State Owned Enterprises/SOE đã gây nợ chồng chất nhiều năm, (10) các Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh/SOE này cần phải thực sự được cải tổ và tư nhân hoá thực sự không nguỵ trang có hình thức.

Cái cốt lõi của vấn đề giải phóng, cải tạo nền kinh-tài Hoa Lục là phải có những “dòng Tiền Lạnh” rất lớn và chảy mạnh trở lại đầu tư lâu dài vào Hoa Lục để cưú sống nền kinh-tài Hoa Lục. Trong ngày thứ Hai 11/1/2016 có thông tin rằng các nhóm tài phiệt đã từng giúp đỡ Liên Bang Nga thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh-tài vào năm 1998, hiện nay liên hệ với các tổ chức kinh-tài Hoa Lục về chuyện bắt đầu mở những “dòng Tiền Lạnh” chảy vào Hoa Lục. Quả thật, đây cũng là một kiểu cách “tắt đèn làm lại” của Tài Phiệt Chính Thống với một điều kiện ắt có và đủ là một nước Trung Hoa Mới/New China, Hoa Lục hoàn toàn mới./.

Nguyễn Thành Trí                                                              
Sài Gòn, 15/1/2016