Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bầu cử: Luật mới gia tăng số lượng thông dịch viên


(Santa Ana, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hạnh thông báo, Dự Luật SB366, do bà làm tác giả, vừa được Thống Đốc Jerry Brown ký thành luật. Luật mới sẽ cho phép gia tăng số thông dịch viên đủ tiêu chuẩn và có bằng cấp được chuyển dịch phiếu bầu và tài liệu bầu cử.

SB366 là dự luật đầu tiên do bà Janet Nguyễn làm tác giả trong vai trò thượng nghị sĩ tiểu bang.
“Trong lúc chúng ta kỷ niệm 50 Năm Đạo Luật Bầu Cử, tôi vô cùng tự hào là SB366 được ký thành luật để tạo sự dễ dàng hơn cho cư dân thực thi quyền hạn quan trọng nhất tại phòng bầu cử,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn  phát biểu.

Hiện nay, giới chức bầu cử chỉ được cho phép sử dụng thông dịch viên có bằng cấp thuộc các tòa thượng thẩm tiểu bang ở địa phương, hoặc những thông dịch viên được một hiệp hội đại học chứng nhận với chi phí rất cao.

Sau khi SB366 trở thành luật, thông dịch viên được các tổ chức có uy tín chứng nhận cũng được làm công việc dịch thuật. Như vậy, trong thời gian tới, các giới chức bầu cử sẽ có được sự lựa chọn thông dịch viên có trình độ, hầu giảm chi phí thông dịch, và tiết kiệm tiền của người dân đóng thuế.

“Với số cư dân đa dạng và nói nhiều thứ tiếng khác nhau, điều quan trọng là Đạo Luật SB366 cho phép giới chức bầu cử có nhiều lựa chọn hơn qua việc sử dụng thông dịch viên trong việc phục vụ cử tri. Tôi vô cùng hài lòng là Quốc Hội California và Thống Đốc Jerry Brown ủng hộ đạo luật vô cùng cần thiết này,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.

SB 366 được sự ủng hộ của Hiệp Hội Nhân Viên và Giới Chức Bầu Cử California, và Đạo Luật SB366 sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ Tháng Giêng năm 2016.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại Hoa Kỳ.