Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mời tham dự buổi họp về 10 cam kết của Thị Trưởng.


Thị Trưởng San Jose Sam Liccardo
kính mời quí cư dân đến tham dự buổi họp về 10 cam kết của Thị Trưởng.

NGÀY
Thứ Bảy, 27 Tháng 6, 2015

LÚC
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

ĐỊA ĐIỂM
Tully Community Branch Library
880 Tully Rd, San Jose, 95111

LIÊN LẠC
Văn Phòng Thị Trưở ng
(408) 535-4800