Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời Tham Dự: Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2015 tại NY

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 vào hôm Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013 tại New York.  Photo Nguyễn Văn Đặng.
THƯ MỜI THAM DỰ
DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ - 2015

Chủ đề năm nay là “Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh”được tổ chức vào lúc 10giờ30 sáng ngày thứ Bẩy 20 tháng 6 năm nay trên đại lộ 6th Avenue of Americas, khoảng giữa đường 42 &43 St.

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York rất mong mỏi được sự tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của đồng hương từ khắp nơi để việc tổ chức được thành công tốt đẹp. Đây là vấn đề danh dự chung của dân tộc Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải chung lo, để chúng ta, Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại còn tiếp tục có mặt trong kỳ Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 30 này và nhiều năm sau.

• Cố Vấn và Bảo Trợ: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
• Trưởng Ban Tổ Chức: LS Nguyễn Thanh Phong Chủ Tịch CĐNVQG/NY.
• Điều Hợp Tổng Quát: Ông Nguyễn Văn Tánh Cựu Chủ Tịch CĐNVQG/HK.

• Đồng Trưởng Ban Tổ Chức:
- Ông Đoàn Hữu Định: Chủ Tịch Cộng Đồng MD & VA và DC
- Ông Cao Xuân Khải: Chủ Tịch Cộng Đồng New Hampshire.
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Chủ Tịch Cộng Đồng Massachusetts.
- Ông Trần Văn Giỏi: Chủ Tịch Cộng Đồng Connecticut.
- DS Nguyễn Đức Nhiệm: Chủ Tịch Cộng Đồng Pennsylvania.
- Ông LưuVăn Tươi: Chủ Tịch Cộng Đồng TB/Florida.
- Ông Trần Quán Niệm: Chủ Tịch Cộng Đồng Nam New Jersey.
- Ông Vũ Trực: Chủ Tịch Cộng Philadelphia.
- Cô Lê Ánh Nguyệt: Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do New Jersey

• Thành Viên Ban Tổ Chức:
- Đặc Trách Truyền Thông: Ô. Nguyễn Đình Toàn
- Phó Ban Điều Hành: Cô Tara Thu & Ô. Lê Thanh Diệu
- Phụ Tá Điều Hợp: Ô. Liên Hưng Thoại
- Thủ Quỹ: Ô. Nguyễn Sơn Hà.

Trân trọng kính mời
New York ngày 22 tháng 4 năm 2015

LS Nguyễn Thanh Phong 
Trưởng Ban Tổ Chức

• Thư từ và chi phiếu xin đề: 
NYVACA
1809 Paulding Avenue, Bronx, NY 10462-3117;

• hoặc ủng hộ bằng paypal, 

- Ô. Nguyễn VănTánh: (347)-481-8283

- Cô Tara thu Nguyễn: (917)-862-9969

- Ô.Lê Thanh Diệu: (646)-463-4389

• Chi tiết về khách sạn cư ngụ: (212) 736-5000
New York’s Hotel Pennsylvania
401 Seventh Ave, NY,NY 10001