Matt Mahan

ads header

Breaking News

Úc Châu: Chống CSVN Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc Hội NSW


Video Clip và hình ảnh:
Sydney Úc Châu cuộc biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc Hội NSW

Lúc 10.giờ 30 sáng Thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 2015

Cuộc biểu tình bắt đầu với nghi thức chào cờ & phút mặc niệm.


Mở đầu cuộc biểu tình bằng diễn văn khai mạc của Ts Hà Cao Thắng Chủ Tịch CĐNVTDUC/NSW tố cáo tội ác của cộng sản VN.

Tiếp theo Ls Võ Trí Dũng Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC phát biểu lên tiếng tố cáo tội ác của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp theo Bà Trần Hương Thủy, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/Wollongong phát biểu tố cáo tội ác Việt Cộng bán nước buôn dân, như bán phụ Nữ VN cho nước ngoài làm nô lệ...


Tiếp theo ban tổ chức phát biểu tố cáo tội ác thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng bán nước.

Tiếp theo chiến sĩ Võ Đại Tôn và Linh Mục Paul Chu Văn Chi phát biểu.


Chúng tôi quan sát đến gần trước mặt tiền nhà Quốc Hội không thấy Nguyễn Tấn Dũng thấy đám tùy tùng (phái đoàn Việt Cộng) đứng trong sân nhà quốc hội chúng tôi chụp được hình ảnh  bọn này đi theo Nguyễn Tấn Dũng nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã đi ngõ hậu...


Sau đó nhiều tiếng hô vang dồn dập đả đảo CSVN bán nước bằng hai thứ tiếng Anh và Việt tố cáo Nguyễn Tấn Dũng bán nước.

Đồng hương các tiểu bang khác cũng có mặt tề tựu về Quốc Hội NSW (AUSTRALIA) trên đường Martin Place, biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng.

Cờ vàng lộng gió tung bay trên bầu trời Sydney nhiều biểu ngữ Việt-Anh tố cáo tội ác việt cộng bán nước, tuyên truyền láo khoét: (như độc lập tự do hạnh phúc) trong suốt thời gian chiều dài lịch sử gần một thế kỷ, dân chúng bị kềm kẹp dưới chế độ cai trị bằng nòng súng, trấn áp nhiều hình thức, và dưới chế độ tham nhũng, tội ác xã hội tràn lan...

Video cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn DũngTrước khi chấm dứt cuộc biểu tình tại Sydney, Ban tổ chức nhắc lại Biểu tình trước Quốc Hội Canberra, lúc 9:giờ sáng Thứ 4 ngày 18 Tháng 3 năm 2015 và giờ giấc đi xe bus  như sau:
Tại: Marrickville Xe bus khởi hành  lúc 4 giờ sáng (AM)
Tại: Bankstown Xe bus khởi hành   lúc 4 giờ 30 sáng (AM)
Tại: Cabramatta  Xe bus khởi hành  lúc 5 giờ  sáng (AM)

Trần Văn Thinh
Sydney: Úc Châu

Ngày 17/3/2015
Nguồn hình: http://anhsang21.blogspot.com.au/