Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư mời họp của BTC Lễ Tưởng niệm 40 Năm Quốc Hận

Thư viện Tully, San Jose
BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN
THƯ MỜI HỌP

Kính thưa quý Tổ Chức, quý Hội Đoàn.
Kính thưa quý vị Thân Hào, Nhân Sĩ.
Kính thưa quý Đồng Hương
Kính thưa quý cơ quan Truyền Thông, Báo Chí.

-Chiếu theo biên bản buổi họp để thành lập Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận vào ngày 14 tháng 3 năm 2015.

-Thể theo đề nghị của Đại Diện các Tổ Chức/Hội Đoàn.
-Thể theo nguyện vọng của Đồng Hương vùng Bắc California.

Chúng tôi, Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận – trong niềm mong mỏi được phối hợp để tổ chức thống nhất chung một Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận - kính mời quý vị Đại Diện các Tổ Chức, Hội Đoàn, quý Thân Hào Nhân Sĩ, quý Đồng Hương quan tâm, đặc biệt là Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali. và Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali. đến tham dự một phiên họp mở rộng với Ban Tổ Chức để chúng ta cùng góp ý, bàn thảo một kế hoạch phối hợp khả thi và thích nghi trong hoàn cảnh hiện nay, nhằm thống nhất một Lễ Tưởng Niệm, theo nguyện vọng của tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở vùng Bắc California.

Buổi họp được tổ chức theo chi tiết như sau:

*Điạ điểm: Thư Viện Tully
  880 Tully Road San Jose, CA. 95111

*Thời gian: 2 giờ 30 chiều 
  ngày Chủ Nhật, 22 tháng 3 năm 2015

Sự hiện diện của quý vị nói lên tinh thần xây dựng và hợp tác, thể hiện tinh thần phục vụ Cộng Đồng và đồng thời nói lên tinh thần tôn trọng quyền lợi tối thượng của Quốc Gia, Dân Tộc trong mục tiêu tranh đấu chung cho công lý, dân chủ, nhân quyền, sự vẹn toàn lãnh thổ và nền độc lập thật sự cho Tổ Quốc.

San Jose ngày 18 tháng 3 năm 2015

Trân trọng đồng kính mời

-Ô. Trương T. Minh: CĐNVQG/BCA
-Bác Sĩ Phạm Đ. Vượng: TTCS/VNCH/TBHK
-Ô. Mai Khuyên: Khu Hội CTNCT/BCA
-Ô Chu Tấn: Hội Nhân Sĩ DHTĐ/TB/HK
-Ô. Nguyễn T. Lương: Hội Võ Bị Bắc Cali.
-Ô. Nguyễn Đ. Lê: Hội Đại Học CTCT/BCA
-Ô. Trần Song Nguyên: Hội BĐQ Bắc Cali.
-Ô. Triệu Hà: Hội ĐPQ/NQ Bắc Cali.
-Ô. Thomas Nguyễn: Liên Đoàn Cử Tri.
-Bà Trần Thị Ánh Tuyết: Hội Phụ Nữ VN Hải ngoại BCA
-Ô. Nguyễn M. Huy: Đoàn TN/SV Cờ Vàng.
-Ô. Phạm Hữu Sơn: Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng
-Sơn Loan: Biệt Đoàn Văn Nghệ Gio Linh
-Cô Đỗ Minh Ngọc: Cư dân San Jose