Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đại hội đầu tiên của Hội Cựu tù nhân lương tâm

Đại hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tại SG 17/3/2015
Tổ chức xã hội dân sự có tên Hội Cựu tù nhân lương tâm có lẽ là nơi tập trung con số lớn nhất các cá nhân tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ. Vừa qua hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất để bầu Ban chấp hành mới cũng như kế hoạch hoạt động trong những ngày sắp tới. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội để biết thêm chi tiết về tổ chức này.
Mặc Lâm: Là một tổ chức xã hội dân sự, Hội Cựu TNLT có kế hoạch gì cụ thể để từng bước chứng minh cho thế giới thấy rằng bốn chữ tù nhân lương tâm là chính xác?
Phạm Bá Hải: Hội Cựu Tù nhân lương tâm (CTNLT) tập hợp những người đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người bằng phương pháp ôn hòa, bất bạo động. Chúng tôi xuất phát từ khái niệm của Hội Ân xá Quốc tế về tù nhân lương tâm và công việc của chúng tôi là bảo vệ quyền cơ bản của con người và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả tất cả những người tù này bởi vì họ hòan toàn vô tội.
Mặc Lâm: Hội CTNLT Có chương trình gì giúp đỡ cho thành viên khi họ gặp khó khăn về mặt vật chất hay đang bị sách nhiễu không thể làm ăn một cách bình thường?
Phạm Bá Hải: Trong thời gian một năm qua chúng tôi có tổ chức các cuộc thăm viếng thường xuyên đối với các hội viên và những người nạn nhân của vấn đề vi phạm nhân quyền. Họ từ Nam, Trung và Bắc, chúng tôi hỗ trợ tinh thần, vật chất và khuyến khích anh em tiếp tục sống theo lương tâm và đấu tranh như họ đã từng đấu tranh trước đây. Trong hơn một năm qua chúng tôi đã kết hợp với nhiểu tổ chức xã hội dân sự khác thực hiện nhiều cuộc hội thảo và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền, tấn công bạo lực, bạo hành đối với những người bất đồng chính kiến.
Hội Cựu Tù nhân lương tâm tập hợp những người đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người bằng phương pháp ôn hòa, bất bạo động. Chúng tôi xuất phát từ khái niệm của Hội Ân xá Quốc tế về tù nhân lương tâm và công việc của chúng tôi là bảo vệ quyền cơ bản của con người
Phạm Bá Hải
...Hội Cựu Tù nhân lương tâm (CTNLT) tập hợp những người đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người bằng phương pháp ôn hòa, bất bạo động. Chúng tôi xuất phát từ khái niệm của Hội Ân xá Quốc tế về tù nhân lương tâm và công việc của chúng tôi là bảo vệ quyền cơ bản của con người
Trường hợp những anh em đã và đang quản chế cũng là một vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Bản thân của hầu hết hội viên của Hội viên Hội CTNLT cho dù hết quản chế hay trong quản chế đều là đối tượng quấy nhiễu và đàn áp của chính quyền
Mặc Lâm: Cho tới nay chính quyền địa phương đã có thái độ gì với Hội CTNLT hay chưa nếu chính quyền im lặng thì Hội đánh giá thái độ đó như thế nào?
Phạm Bá Hải: Từ khi thành lập vào ngày 18 tháng Hai năm 2014 sau đó ba tháng Hội CTNLT đã huy động các cuộc họp mặt của các tổ chức xã hội dân sự và việc này đã đánh động các cơ quan an ninh Việt Nam. Vào tháng 4 họ đã mời tôi là một trong những người điều phối và yêu cầu Hội CTNLT chấm dứt hoạt động. Ngay sau đó 13 tổ chức xã hội dân sự đã cùng ký tên và khẳng định rằng quyền tự do lập hội là quyền của người dân. Đó là quyền căn bản và chúng tôi tiếp tục hoạt động cho dù chính quyền Việt Nam cho phép hay không và chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà nước Việt Nam phải thay đổi luật pháp, tạo cơ chế thông thoáng để chúng tôi dễ dàng đăng ký hợp pháp và hoạt động như một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của nhà nước.
Cho đến nay họ vẫn không có hành vi gì chính thức đối với các tổ chức xã hội dân sự nói chung tuy nhiên họ đã tấn công cá nhân vào những người hoạt động tích cực vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và tác động vào quyền tự do lập hội đối với chính quyền Việt Nam.
Mặc Lâm: Cho đến nay thì Hội CTNLT đã thành lập được một năm rồi, trong thời gian ấy Hội đã có cơ hội gặp gỡ các phái đoàn ngoại quốc, như đại diện Tổng lãnh sự hay đại sứ các nước, và nếu có thì họ có phản ứng gì đối với Hội CTNLT thưa anh?
Phạm Bá Hải: Ngay sau khi thành lập vào năm 2014 chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc chính thức và phi chính thức. Chính thức thì chúng tôi đã gặp đại diện của cộng đồng Âu Châu, các vị ngoại giao các nước ở Hà Nội cũng như Sài Gòn và chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tình trạng bị đàn áp của những người đã hoàn thành bản án, những bản án mà họ cho rằng vô tội. Chúng tôi đề nghị họ quan tâm hơn nữa cũng như tìm cách bảo vệ những người đấu tranh trong nước thông qua các kênh ngoại giao mà họ đã thiết lập và hỗ trợ cho Việt Nam trong các tổ chức quốc tế.
Đối với họ thì tác động thẳng với Việt Nam khi kêu gọi thả những tù nhân lương tâm là một việc khó, tuy nhiên họ thường tiếp cận với chính quyền Việt Nam trên phương diện thuyết phục rằng những này nên thả vì lý do nhân đạo.
Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc chính thức và phi chính thức. Chính thức thì chúng tôi đã gặp đại diện của cộng đồng Âu Châu, các vị ngoại giao các nước ở Hà Nội cũng như Sài Gòn và chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam
Phạm Bá Hải
Đối với Hội CTNLT thì thả tất cả tù nhân lương tâm vô điều kiện là mục tiêu chúng tôi kêu gọi thả với bất ký lý do gì
Mặc Lâm: Đại hội lần thứ nhất có điểm gì đáng nói? Bầu cử, ra mắt ban chấp hành hay triển khai một kế hoạch nào đó?
Phạm Bá Hải: Trong suốt từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối thì Đại hội của Hội CTNLT lần thứ nhất đã diễn ra rất thành công tại Sài Gòn, bao gồm có mặt hơn 40 hội viên từ Nam, Trung, Bắc tập trung về và một số các hội viên khác đã bị ngăn chặn không đến được. Cũng rất đông anh chị em đang bị quản chế nên không có mặt
Trong buổi sáng chúng tôi đã bàn thảo, định hướng hoạt động 2015 -2016 và chúng tôi cũng đã bầu ra Ban điều hành mới bao gồm 7 vị trong Ban điều hành như vậy tăng 1 người so với ban cũ.
Buổi chiều chúng tôi có cuộc hội thảo vể chủ đề Quốc hội. Một chủ đề rất thời cuộc bởi vì cuối tháng này vào ngày 28 tháng Ba và ngày 1 tháng Tư là thời gian họp Hội nghị IPU Liên Minh nghị viên Quốc tế họp tại Hà Nội với hơn 2000 đại biểu nghị sĩ của trên 100 quốc gia.
Đây là cơ hội chúng tôi cần phải nói rõ cho các đoàn biết đặc điểm của Quốc hội Việt Nam phục vụ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Hiện nay chúng tôi có những cuộc hẹn đối với các phái đoàn này. Đó là nội dung của Đại hội ngày hôm qua thưa anh.
Mặc Lâm: Xin cám ơn anh.