Matt Mahan

ads header

Breaking News

LS Đoàn Thanh Liêm: Khai bút Đầu Xuân Ất Mùi

LS Đoàn Thanh Liêm (hình chụp ngày 17/2/2015)
Ất Mùi nay, Ất Dậu xưa *
Người người chết thảm, xác xơ xóm làng
Chiến tranh, đói rét, bạo hành
Lương dân rên xiết, lầm than khốn cùng./

Costa Mesa, California Ngày Đầu Xuân Ất Mùi 2015
Đoàn Thanh Liêm

* Ghi chú  : Năm Ất Dậu 1945, nạn đói đã làm thiệt mạng đến  hàng triệu người riêng tại vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt nam.

Riêng tại làng quê của tôi là xã Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thì có đến 30% dân số là nạn nhân của tai họa này. Trong số nạn nhân đó có rất đông người là bà con, bạn hữu cùng lứa tuổi niên thiếu với tôi. Kể cả chú út trong gia đình tôi là Đoàn Đức Thiêm, thì vì đói mà chú bỏ nhà ra đi biệt tích luôn. Hồi đó, chú chưa đến 30 tuổi./