Matt Mahan

ads header

Breaking News

Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ S.F. mở ra 3 lớp đặc biệt dạy văn hoá thực hành.

 

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ S.F. mở ra 3 lớp đặc biệt dạy văn hoá thực hành.

Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ San Francisco được thành lập 36 năm qua. Ngoài chương trình dạy Việt ngữ, Âu Cơ mở ra chương trình dạy văn hoá cho thanh thiếu niên. Mới đây, TTVH Ấu Cơ mở ra thêm 3 lớp đặc biệt dạy tiếng Việt qua hình thức sinh hoạt văn hoá Việt Nam. 

Mời quý vị bấm xem video ở dưới:
https://youtu.be/VnvXA6ehal0


Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem phóng to:

Trong một lớp thầy Jonny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Trong một lớp thầy Johnny Huy dạy học múa và ý nghĩa các từ trong lời nhạc Hip Hop Dance Việt.

Một lớp cô giáo Diễm Trang và cô Nga dạy nấu ăn và ý nghĩa các từ ngữ món ăn Việt.

Một lớpcô giáo Diễm Trang và cô Nga dạy nấu ăn và ý nghĩa các từ ngữ món ăn Việt.

Một lớpcô giáo Diễm Trang và cô Nga dạy nấu ăn và ý nghĩa các từ ngữ món ăn Việt.

Một lớpcô giáo Diễm Trang và cô Nga dạy nấu ăn và ý nghĩa các từ ngữ món ăn Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.

Trong một lớp cô Thu Hằng và thầy Khôi dạy học hát và ý nghĩa các từ trong lời nhạc dân ca Việt.