Matt Mahan

ads header

Breaking News

Biểu tình chống văn công Đàm Vĩnh Hưng ở Trung Tâm Cộng Đồng Ấn Độ tại Milpitas

Cộng đồng Việt tại Sacramento tham gia cuộc biểu tình chống văn công Đàm Vĩnh Hưng ngày 2-12-2018 ở Milpitas.
Biểu tình chống văn công Đàm Vĩnh Hưng ở Trung Tâm Cộng Đồng Ấn Độ tại Milpitas vào Chủ Nhật ngày 2/12/2018. Mời quý vị và các bạn bấm xem video: https://youtu.be/_JrJKRMEt2s