Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Francisco: Biểu tình ủng hộ Hong Kong, chống Tàu Cộng và Việt Cộng


San Francisco: Biểu tình ủng hộ Hong Kong, chống Tàu Cộng và Việt Cộng
(VVV) Cuộc biểu tình ủng hộ Hong Kong, chống Tàu Cộng và Việt Cộng diễn ra ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại 2 địa điểm: Toà Lãnh Sự Trung Cộng và Lãnh sự quán Việt Cộng ở San Francisco.
https://youtu.be/5KVYn0rHhlc

Mời quý vị bấm hình dưới xem video.Hình ảnh cuộc biểu tình: