Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Francisco: Thông Báo Biểu Tình phản đối City Hall San Francisco treo cờ đỏ ngày 2/9

Hàng năm đông đảo đồng bào Bắc Cali tập trung trước Toà Thị Chính SF phản đối cờ đỏ CSVN treo ngày 2/9
Thông cáo biểu tình

Như mọi năm theo thông lệ, ban ngoại giao thành phố San Francisco cho phép VC treo cờ máu trong dịp cái gọi là quốc khánh CHXHCNVN.

Hội HO/SF sẽ phối hợp với nhiều  đoàn thể chống Cộng tổ chức biểu tình rầm rộ trước tiền đình tòa thị chính San Francisco để nói lên tinh thần không công nhận chế độ CS.

Thời gian: Thứ Hai ngày 2 tháng 9, 2019.
VC bắt đầu treo Cờ máu vào khoảng 10:30 sáng.

Tiếp đó, từ 12:00PM cùng ngày đoàn biểu tình sẽ tuần hành đến Sứ Quán Trung Cộng tại 1450 Laguna St (Góc đường Geary và Laguna) để chống bọn bá quyền Bắc Kinh ngang ngược chiếm dần lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Trân trọng kính mời
Nguyễn Phú


Việt Vùng Vịnh mời quý vị bấm xem cuộc biểu tình vào năm 2017
Cuộc biểu tình vào năm 2012
https://youtu.be/yipic0p7Wa4

Cuộc biểu tình vào năm 2013
https://youtu.be/UEdPyJ5WUFE

Cuộc biểu tình vào năm 2014
https://youtu.be/xWAbUF7z3Tc

Cuộc biểu tình vào năm 2015
https://youtu.be/S6cdf8NDzQ8

Cuộc biểu tình vào năm 2016
https://youtu.be/EAF3Ra1HklI

Cuộc biểu tình vào năm 2017
https://youtu.be/_YA3J5tUn44

Năm 2018 Cờ đỏ không treo ngày 2/9 như các năm trước