Matt Mahan

ads header

Breaking News

Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh về đạo luật trừng phạt Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông.

Phóng viên Mỹ Lợi (trái) đang giới thiệu về mục đích phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh (phải).
Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh về đạo luật trừng phạt Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông.
https://youtu.be/uZkBxT1WoAs


Mỹ Lợi phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh tại tư gia của ông vào chiều Chủ Nhật, ngày 25/6/2019.

Giáo sư Nguyễn Văn Canh cho biết, Dự Luật này được hai Nghị sĩ là Mario Rubio (CH, Fl) và Ben Cardin (DC, MD) cùng với 13 Nghị Sĩ khác (1) bảo trợ. Dự luật được đệ nạp vào Thương viện ngày 23 tháng 5, 2019 và được dịch là :”Đạo Luật 2019 Trừng Phạt Đông Hải và Biển Đông”. Mục đích: Áp dụng các trừng phạt liên quan đến hoạt động của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ở Biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa (Biển Đông), và vài mục đích khác.

Dự Luật đã được nộp vào Thượng Viện Hoa Kỳ và đã số hiệu là ROS19622. Theo thủ tục lập pháp trong trường hợp này, thì Văn Phòng Thượng Viện sẽ chuyển đến tiểu ban có thẩm quyền để duyệt xét rồi biểu quyết. Đó là Tiểu Ban có tên là “The Subcommittee On East Asia, The Pacific and International Cyber Security Policy” thuộc Committee on Foreign Relations. Sau khi Tiểu Ban này thông qua, Dự Luật sẽ  được chuyển đến Uỷ Ban Liên Lạc Đối Ngoại biểu quyết, trước khi  được đưa ra phiên khoáng đại Thuợng Viện. Sau khi Thương Viện thông qua, Dự Luật sẽ đươc chuyển xuống Hạ Viện. Tiến trình trong thủ tục lập pháp tại đây cũng như trên, trước khi Tổng Thống ban hành.

Giáo sư Canh cho biết thêm, bước vào giai đoạn 2, để kiện toàn cho việc vận động các vị dân cử ủng hộ dự luật Trừng Phạt Trung Cộng Có Hành Vi Trái Công Ước Quốc Tế Ở Biển Đông, GS Nguyễn Văn Canh đã triệu tập một phiên họp gồm ông Thái Văn Hoà và các cộng sự. Phiên họp sẽ diễn ra vào trưa Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Mời quý vị bấm xem video: