Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: UBBC Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng thứ Bảy ngày 10-11-2018


Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu của UBBC lúc 9g sáng thứ Bảy ngày 10-11-2018 như sau: (ML chỉ đưa tin về người gốc Việt tranh cử)

Bảng kết quả kiểm phiếu bầu của Rich Trần tái tranh cử Thị trưởng Milpitas và của Vân Lan Trương tranh chức Nghị viên Milpitas công bố lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10-11-2018.
- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng xem như chắc chắn tái đắc cử Thị trưởng Milpitas với 5,928 phiếu (47.10%) so với người về nhì là cựu Thị trưởng Jose Esteves 3,360 phiếu (26.70%), trong cuộc đua của 5 người chọn 1 làm thị trưởng thành phố Milpitas. Khoảng cách của Rich Trần dẫn trước khá xa trước đối thủ về nhì là 2568 phiếu.

- Vân Lan Trương không còn cơ hội vì vẫn xếp thứ 5 bảng, trong cuộc đua 8 người tranh 2 chức Nghị viên Milpitas.

Bảng kết quả kiểm phiếu bầu chung kết giữa Maya và Tâm Nguyễn công bố lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10-11-2018.
- Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 225 phiếu (tăng khoảng cách 80 phiếu so với 5g chiều hôm qua thứ Sáu ngày 9-11-2018). Cơ hội cho Nguyễn Tâm rất nhỏ.

Bảng kết quả kiểm phiếu bầu vào Học Khu của Scơt Hung Pham và Hương Nguyễn công bố lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10-11-2018.
- Scott Phạm vẫn ở hạng 2 trong cuộc đua 3 người chọn 1 vào San Jose Evergreen CCD TA 2. Anh Scott Phạm hiện thua đối thủ về nhất là 23 phiếu. (Chiều hôm qua Scott Phạm thua 15 phiếu, sáng nay thua thêm 8 phiếu)

- Hương Nguyễn vẫn giữ vững đầu bảng trong cuộc đua 2 người chọn 1 người vào San Jose Evergreen CCD TA 4. Tuy nhiên sáng nay Hương Nguyễn dẫn trước đối thủ chỉ còn 24 phiếu (giảm khoảng cách 83 phiếu so với chiều hôm qua)

Bảng kiểm phiếu tái tranh cử Học Khu của Vân Lê công bố lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10-11-2018.
- Vân Lê vẫn giữ hạng 2 bảng xếp hạng 8 người trong cuộc đua chọn 3 người vào East Side Union High School District.

Bảng kiểm phiếu Khánh Trần và long Nguyễn công bố lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10-11-2018.
- Khánh Trần vẫn ở hạng 3 trong bảng xếp hạng 8 người chọn 3 người trong cuộc đua Alum Rock Union School District. (hơn 303 phiếu so với người xếp hạng 4, giảm khoảng cách 99 phiếu so với kết quả chiều hôm qua)

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng xếp hạng 5 người chọn 3 người  trong cuộc đua Berryessa union School District. Khoảng cách giữa Long Nguyễn là 855 phiếu so với người về 3 (thua thêm 61 phiếu so với người về thứ 3 của kết quả chiều hôm qua)

Nhận xét: Kết quả kiểm phiếu sáng nay cho thấy các Ứng cử viên gốc Việt đều bị đối thủ thắng thêm hoặc rượt kịp, ngoại trừ Rich Trần là thắng thêm mà thôi.

Mỹ Lợi sẽ tiếp tục cập nhật vào chiều nay lúc 5PM thứ Bảy ngày 10/11/2018. mời quý vị và các bạn đón theo dõi.