Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu Khu vực 7 SJ lúc 5pm Nov10, 2018

Bảng công bố lúc 5g chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018
CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu công bố lúc 5PM thứ Bảy ngày 10-11-2018. Riêng khu vực 7, Maya tiếp tục giữ đầu bảng, dẫn trước Tâm Nguyễn 406 phiếu. (tăng khoảng cách lên 181 phiếu so với hồi 9 giờ sáng nay)