Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Tư ngày 14-11-2018


CẬP NHẬT: UBBC Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Tư ngày 14-11-2018

Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Tư ngày 14-11-2018

- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 3787 phiếu.

- Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng. Không còn cơ hội vì chỉ chọn hạng nhất và hạng nhì bảng.

- Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 1377 phiếu.

- Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 770 phiếu.

- Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 891 phiếu.

- Vân Lê vẫn giữ hạng 2 trong cuộc đua chọn 3 người.

- Khánh Trần xuống hạng 5 ở bảng chọn 3 người. Khánh Trần thua người hạng 4 là 141 phiếu.

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng chọn 3 người. Long Nguyễn thua người hạng 3 là 1437 phiếu.