Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời v/v Buổi Điều Trần của đại diện công quyền đến Cử Tri người Việt.

Chủ Tịch CLB Nhà báo Lê Bình  (Photo Mỹ Lợi) 
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ BẮC CALIFORNIA
PO BOX 111604, CAMPBELL, CA 95011

Thư Mời
v/v Buổi Điều Trần của đại diện công quyền đến Cử Tri người Việt.

Kính gửi quý Cộng Đồng, quý Hội Đoàn và đồng hương người Việt.

Thưa quý vị,

Người Việt Nam đã định cư tại Hoa Kỳ hơn 40 năm. Nhiều gia đình đã thành công, tương lai rộng mở.
Nhận thấy Cộng Đồng Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều vào sự phát triển của xã hội Hoa Kỳ trong các lãnh vực  Văn Hóa, Chính Trị, Kinh Tế…v.v.

Cộng đồng Việt Nam là một thành phần không nhỏ đang góp phần vào sự thinh vượng chung trong xã hội đa dạng tại xứ nầy. Đặc biệt, trong sinh hoạt chính trị ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ trong guồng máy công quyền; công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã là một thực thể đang được sự chú ý‎ của những ai muốn ra tranh cử vào các chức vụ điều hành guồng máy quốc gia tại các cơ quan từ cấp Liên Bang, Tiểu Bang, Quốc Hội các cấp và tại quận hạt, thành phố.

Thông qua các cuộc bầu cử, nhiều người, nhiều cử tri Việt Nam đã nhìn thấy sức mạnh của Lá Phiếu. Các vị dân cử luôn luôn tìm đến các cộng đồng để XIN PHIẾU. Trong Cộng Đồng Việt Nam, cử tri gốc Việt đã nhìn thấy, đã tham dự, đã nghe rất nhiều lời hứa từ các Ứng Cử Viên; tuy nhiên, những hứa hẹn đó có được thực hiện sau khi đắc của hay không? Việc làm của các vị dân cử đã đem lại những gì cụ thể cho các cử tri Việt hay chưa? Nhu cầu của cộng đồng, của gia đình người Việt đã được những gì? Và quan trọng nhất là tiền thuế của chúng ta đã được xử dụng như thế nào? Phúc lợi của người dân là những gì? Quyền Lợi và Trách Nhiệm có được thực thi đúng hay chưa?

Thưa quý đồng hương Việt Nam,
Trách nhiệm của chúng ta là đóng thuế và đi bầu phiếu, chúng ta đã thực thi;nhưng quyền lợi của chúng ta có những gì? Rất nhiều đồng hương người Việt không hiểu rõ.
Hoa Kỳ là xứ sở Pháp Định. Có luật lệ, quy cũ rõ ràng. Dân Cử là công bộc của dân. Quyền người dân được hưởng là quyền pháp định. Chúng ta không cần XIN để được các cấp chính quyền CHO. Những vị Dân Cử do chúng ta bầu lên phải thi hành đúng luật pháp. Họ phải thi hành những gì Cử Tri đồng ýthông qua các cuộc bầu phiếu.

Từ những ghi nhận đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc Họp Cộng Đồng để những vị dân cử trình bày những dự án, những chương trình, và thành quả của các vị dân cử đã và đang thực hiện cho tiểu bang, thành phố, và khu vực trách nhiệm; qua buổi họp này, cử tri sẽ có cơ hội nghe và đề nghị đến quý vị dân cử những nhu cầu của cử tri.

Buổi họp Cộng Đồng sẽ tổ chức theo thời khóa biểu như sau:

Thời gian: Từ 1:00pm đến 5:00pm ngày Thứ Bảy 13/10/2018
Địa Điểm: Trung Tâm VACC 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122

Kính mời quý đồng hương dành thì giờ đến tham dự. Đây là cơ hội quý vị gặp đông đảo những dân cử trong vùng, gặp gỡ các cơ quan truyền thông và báo chí Việt Ngữ chuyển đạt trực tiếp những nguyện vọng, những nhu cầu của quývị.

Sự có mặt của quý vị nói lên sự quan tâm, và thắt chặt tình đoàn kết giữa cử tri và các cơ quan công quyền.

Trân Trọng Kính Mời

TM Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California

Chủ Tịch CLB
Lê Bình

Nhà báo Lê Bình trong Lễ Khai Trương Trung Tâm Văn Hóa San Jose và Tết Trung Thu (Photo Mỹ Lợi)