Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Tin Quan Trọng Cho Nạn Nhân Lũ Lụt ở San Jose


Thông Tin Quan Trọng Cho Nạn Nhân Lũ Lụt ở San Jose

-          TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ LỤT CẦN PHẢI ĐẾN TRUNG TÂM TRỢ GIÚP CƯ DÂN BỊ LỤT ĐỂ GHI DANH nếu muốn được nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan.
o   Khi đến trung tâm, quý vị phải ghi danh với tất cả các tổ chức sau đây vì mỗi cơ quan sẽ trợ giúp về những vấn đề khác nhau.
§  Red Cross (Hồng Thập Tự)
§  Sacred Heart
§  VIVO
§  Catholic Charities
§  Tzu Chi
o   Xin lưu ý:
§  Mỗi gia đình sẽ nhận sự hỗ trợ khác nhau tùy theo hoàn cảnh riêng.
§  Tổn hại ít hay nhiều cũng phải ghi danh để thành phố có thể đánh giá mức thiệt hại tổng quát.
o   Trung tâm tọa lạc tại: 2072 Lucretia Ave, San Jose, CA (Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ tại Shirakawa)
§  Ngày/giờ hoạt động:
·         Ngày 3/3 từ 10g-8g tối
·         Ngày 4/3 từ 9g-4g chiều
·         Ngày 5/3 từ 9g-5g chiều
·         Ngày 6/3 đến 8/3 từ 10g-8g tối
o   Tại Trung Tâm này sẽ có rất nhiều cơ quan từ tiểu bang và quận hạt để giúp quý vị.
-          Trợ Giúp Nạn Nhân:
o   Thiện nguyện viên giúp dọn dẹp nhà cửa và thông dịch
§  Xin đến trang mạng: http://helpindisaster.com/sanjose
§  Số điện thoại của Trung Tâm Trợ Giúp Cư Dân Bị Lụt: 408-794-6552
o   Quyên góp tiền vào quỹ của Thành Phố: www.sjmayor.org
o   Áo quần, vật dụng hiện thời không cần thiết, ngoại trừ những vật sau đây:
§  Áo quần lót mới, trong bao (bao gồm T-shirt) mọi cỡ.
§  Nếu muốn biết thêm về những vật dụng cần thiết, xin liên lạc Mỹ Nhung với văn phòng Thị Trưởng – Candace.le@sanjoseca.gov hoặc 408-535-4823  
-          Buổi họp về cơn lũ lụt sẽ diễn ra tại Tòa Thị Chính vào ngày Thứ Năm, ngày 9 tháng 3 từ 3g – 9g. Thành phố xin mời tất cả mọi người muốn tham gia, phát biểu hoặc theo dõi cuộc họp hãy đến 200 E. Santa Clara Street, Council Chambers.
o   Quý vị có thể đậu xe trong bãi đậu xe dưới hầm trên đường số 6. Xin mang thẻ đậu xe vào phòng họp để lấy validation.
o   Đính kèm thông cáo từ Thị Trưởng về buổi họp này. 

Candace Mỹ Nhung LêVietnamese Community Liaison | Office of Mayor Sam Liccardo
San José City Hall | 200 E. Santa Clara Street, 18th Floor