Matt Mahan

ads header

Breaking News

Người trong cuộc lên tiếng về phim "Terror in Little Saigon"

Hình Mỹ Lợi - Việt Vùng Vịnh
Người trong cuộc lên tiếng về cách dựng phim khủng bố: "Terror in Little Saigon"

Hai lần Thomson phỏng vấn đối mặt với Đỗ Thông Minh khoảng 2 tiếng rưỡi, nhưng chỉ đưa vào video "Terror in Little Saigon" chỉ 19 giây bằng hình ảnh quay Đỗ Thông Minh phía sau lưng để hướng người xem theo ý của đạo diễn rằng đây là sự sợ hãi dấu mặt không dám nói sự thật. Học giả Đỗ Thông Minh cho biết ông đã 4 lần gởi điện thư cho Thomson lên tiếng về việc này, nhưng mãi đến nay ông Minh vẫn không nhận được hồi âm.

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video: