Matt Mahan

ads header

Breaking News

ƯCV Đỗ Thành Công bị lấy cắp bảng tranh cử tại nhiều nơi SJ.

Được chủ nhân cho phép cắm bảng, đã 2 lần bảng tranh cử của ƯCV Đỗ Thành Công đã bị kẻ gian đánh cắp.
BAN VẬN ĐỘNG TRANH CỬ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 V/v:  Tình trạng bị mất cắp bảng quảng cáo tranh cử.

Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hào nhân sĩ.
Kính thưa quý đồng hương cử tri và quý truyền thông, báo chí.

Thưa quý vị, kể từ ngày được cắm bảng tranh cử Dân biểu tiểu bang theo đúng luật định, chúng tôi, Ban Vận Động Tranh Cử Đỗ Thành Công đã cắm nhiều bảng tranh cử tại các tư gia, và nhiều cơ sở thương mại trong khu vực 27 theo sự cho phép của quý gia chủ và các vị chủ nhân.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chúng tôi đã phát giác cũng như được rất nhiều thân hữu cử tri cho biết, các tấm bảng tranh cử của Ứng cử viên Đỗ Thành Công đã bị đánh cắp, bị phá hoại ở nhiều địa điểm tư gia và các cơ sở thương mại trên rất nhiều đường phố. Hành động này chắc chắn đã gây ra bởi kẻ gian có mưu đồ chính trị bất chánh, đây cũng là hành động coi thường và vi phạm nghiêm trọng luật của Tiểu bang California:
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=

Một số thân hữu và cử tri ủng hộ đã bắt tại trận và ghi lại hình ảnh cũng như nhận ra sự lúng túng của kẻ đã được thuê bao để làm cái chuyện tồi tệ phạm luật "đánh cắp và phá hoại bảng tranh cử" của Ưng cử viên Đỗ Thành Công.

Trong lúc chờ tham khảo cùng luật sư của Ban Vận Động để đưa ra ánh sáng luật pháp nhằm khiếu nại và xét xử hành động dơ bẩn phạm luật này, chúng tôi kêu gọi Ai đó hãy chấm dứt ngay lập tức những hành động "mờ ám, coi thường và vi phạm luật pháp" như trên.

LỜI KÊU GỌI:
   
Xin đừng làm xấu đi cuộc tranh cử Dân biểu tiểu bang Khu vực 27.
Xin đừng làm giảm giá trị của mình trước cử tri, chính giới và truyền thông, Mỹ lẫn Việt.
Xin hãy tranh cử trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh và thượng tôn luật pháp nếu muốn trở thành một dân cử đại diện cho cử tri Hoa Kỳ!

Trân trọng,
San Jose, ngày 24 tháng 3 năm 2016.
 Ban Vận Động Tranh Cử Đỗ Thành Công, UCV Dân biểu tiểu bang, Địa hạt 27.
Góc Tully của nhà hàng Phở Bằng bảng tranh cử ƯCV Đỗ Thành Công thì bị ăn cắp, chỉ còn lại "tire wrap" màu đỏ.
Tại nhà hàng Phở Bằng, bảng của ĐTC cột bằng "tire wrap" cũng bị giựt lấy mất bảng chỉ còn lại Tire wrap màu vàng.

Bãi đậu xe đò Hoàng góc đường King, bảng tranh cử của ĐTC đã cắm lại vì bảng cũ cũng đã bị ăn cắp.

Bảng tranh cử vừa cắm vài hôm thì đã bị mất. Đây là bảng mới cắm lại ở cơ sở kinh doanh trên đường Aborn.