Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Tây Sơn Bình Định: Tiệc Mừng Xuân Bính Thân 28/3/2016

Add caption
Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali trân trọng kính mời Quí Đồng Hương và Thân Hữu đến tham dự Tiệc Tân Niên Xuân Bính Thân tại Nhà Hàng Phú Lâm.

Địa chỉ: 3082 Story Rd, San Jose, CA 95127
Thời gian: từ 11:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều, ngày Chủ Nhật 28 tháng 03 năm 2016

Sự hiện hiện của Quí vị và gia đình là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.

Kính mời

Thay mặt Ban Chấp Hành, Hội Trưởng Phan Thanh Hùng
Dong Duong, Hội Phó Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali
dongduong2349@aol.com