Matt Mahan

ads header

Breaking News

H.O/SF: Thông báo tổ chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận

Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 2014 tại Hồ Hoài Hương, Civic Center, Quận Marin
Hội Ái-Hữu H.O San Francisco
(The Vietnamese Veterans Association of San Francisco)
875 O’Farrell Street, Suite 101, San Francisco, CA 94109
Điện thoại (415) 710-6430

THÔNG BÁO TỔ CHỨC
LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN

Năm 2015 là năm thứ 40 (1975-2015) tập đoàn Cộng Sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm miền Nam, áp dụng chính sách độc tài phi nhân để cai trị đất nước. Gần nửa thế kỷ nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng gây thêm bao cảnh điêu linh chết chóc, hủy hoại mọi truyền thống tốt đẹp của Tổ Quốc VN có từ ngàn xưa từ văn hóa, xã hội, kinh tế cho đến độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tưởng niệm 30 tháng 4 năm nay, Hội HO/SF sẽ tổ chức và tham dự lễ rước Đại Kỳ VNCH và cuộc đi bộ xuống đường tuần hành, đồng thời phối hợp cùng toán chào kính Vệ Binh Quốc Gia thuộc Quân Lực Hoa Kỳ làm lễ truy điệu, tưởng nhớ đến những Đồng Minh, quân cán chính VNCH đã bỏ mình trên đường tìm tự do.

Đặc biệt tại đài Chiến Sĩ Trận Vong của quận hạt Marin, hình ảnh những vị Tướng đã tuẫn tiết không chịu đầu hàng quân Cộng Sản xâm lược được đại diện các đơn vị Mỹ Việt long trọng vinh danh.

Thời gian : 10 AM đến 12 PM ngày Chủ Nhật 26 tháng 4 năm 2015
Địa điểm : Hồ Hoài Hương (Khu Công Viên)
Cicic Center, Quận Marin
3501 Civic Center Drive
San Rafael, CA 9490

CHƯƠNG TRÌNH 

10:00 sáng : Lễ Tưởng Niệm
11:00 sáng : Rước Đại Kỳ VNCH, tuần hành đến Đài Chiến Sĩ Trận Vong thuộc Quận Hạt Marin. Dâng hoa và lễ Truy Điệu Vinh Danh .
Tiếp tục tuần hành và trở về vị trí hành lễ
12 : 00 trưa : Dùng buổi cơm thân mật

Trân trọng thông báo và kính mời

NGUYỄN PHÚ
Hội Trưởng Hội H.O San Francisco