Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kết quả bầu cử Nghị viên KV 4 San Jose lần sau cùng

Kết quả kiểm phiếu cử tri KV 4 San Jose lần sau cùng hôm nay thứ Hai ngày 13/4/2015

ƯCV Diệp Thế Lân rút ngắn khoảng cách, 
thua ƯCV Mạnh Nguyễn chỉ có 13 phiếu.

1. TIM OROZCO 2,243   | 22.01%

2. MANH NGUYEN 1,947 | 19.11%

3. LAN DIEP 1,934 | 18.98%