Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tưởng niệm 30 năm Trần Văn Bá

Để tưởng niệm những người con yêu của dân tộc, phong trào Tinh Thần Trần Văn Bá kính mời toàn thể người Việt yêu chuộng tự do tham dự lễ tưởng niệm 30 năm Trần Văn Bá, lúc 14g thứ Bảy, ngày 17/1/2015 tại MAS, 10 rue Des Terres au Curé 75013 Paris. Chương trình gồm nghi lễ tưởng niệm và văn nghệ đấu tranh.


Plan-TVB30.jpg