Matt Mahan

ads header

Breaking News

Biên Đoàn kính mời đồng hương tham dự Jan 10, 2023 Lễ Tuyên Thệ nhậm chức Nghị viên KV 7 SJ

 


Kính thưa quý đồng hương.  

Thứ Ba 10 tháng 1 năm 2023, các thành viên mới của Hội đồng Thành phố San Jose sẽ tuyên thệ nhận chức. Nghi thức được tổ chức từ 1:30 đến 2 giờ chiều tại phòng họp của Toà Thị Chính San Jose. Biên kính mời quý đồng hương vui lòng bớt chút thì giờ đến chung vui với Biên về vinh dự được đại diện cộng đồng người Việt mình trong khu 7 nói riêng và thành phố San Jose nói chung. Mong gặp đông đảo quý đồng hương hôm đó.

Kính Mời,
Biên Đoàn.