Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lá phiếu sẽ gởi về vào tuần tới

Lá phiếu sẽ gởi về vào tuần tới 

LS Diệp Thế Lân
Ứng cử viên dân biểu CA
K/g Quý Vị:
Sau nhiều ngày tháng vận động tranh cử, thời gian cho người dân đi bầu đã đến. Vào thứ Hai này, ngày 9 tháng 5, lá phiếu sẽ gởi về nhà từng cử tri đã ghi danh bỏ phiếu tại Cali. Là những người đã từng ủng hộ và khuyến khích tôi, tôi mong sẽ có thể nhờ quý vị giúp thêm một công việc: đó là giúp tôi tạo tiếng vang và chú ý.

Cuối tuần này, khi gặp bạn bè, khi đi siêu thị, dẫn con đi đánh trận thể thao, khi đi lễ tại chùa hay nhà thờ, tôi mong quý vị sẽ cho người quen của quý vị biết là lá phiếu đang trên đường tới họ qua bưu điện, và sẽ kêu gọi họ bỏ phiếu cho “Lan Diep” để người Việt chúng ta nói riêng có một người đại diện gốc Việt quen thuộc, và địa hạt chúng ta nói chung có một đại diện suy nghĩ kỹ càng, đấu tranh cho lẽ phải. Việc nói của quý vị sẽ có sức thuyết phục hơn một mình cái truyền đơn của tôi gởi về nhà.

Nếu trong trường hợp quý vị có người quen sống tại San Jose (từ đường McKee trở vè phía bắc), Milpitas, Fremont, hoặc Newark mà chưa từng ghi danh bỏ phiếu; hoặc đã dọn nhà trong thời gian gần đây và không rõ họ có ghi danh hay không, xin quý vị khuyến khích họ vào đây ghi dạnh trước ngày 23 tháng 5 để có thể tham gia vào kỳ bầu cử ngày 7 tháng 6 này. Nếu quý vị muốn biết mình đã ghi danh chưa thì vào đây.

Cảm ơn quý vị đã khuyến khích và ủng hộ cho tôi trong thời gian qua. Chỉ còn 31 ngày nữa thôi là sẽ đến thời hạn chót để tham gia bỏ phiếu. Xin quý vị tận dụng thời gian đó và giúp tôi đi kiếm từng lá phiếu một. Chúng ta có thể làm lên lịch sử và gởi người Việt đầu tiên từ Bắc Cali về Sacramento để đại diện cho tiếng nói của chúng ta. Sức mạnh chính trị của người Việt không thể chỉ đến từ Nam Cali mà thôi. Tôi tin tưởng nếu cộng đồng người Việt dồn phiếu ủng hộ thì khả năng thắng của chúng ta sẽ rất cao.

TB: Nhân đây, xin mời quý vị tham gia một diễn đàn đặt câu hỏi cho các ứng cử viên tranh làm dân biểu Địa Hạt 24 vào tối thứ Hai này. Tôi sẽ có mặt cùng với các đối thủ của tôi, ông Alex Lee, ông Kansen Chu, bà Teresa Keng, và ông Bob Brunton. Chương trình sẽ bắt đầu vào khoảng 7g tối tại Trung Tâm Cộng Đồng Berryessa, 3050 Berryessa Rd., San Jose, CA 95132.