Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức


San Jose: Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức
Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư và Lễ Húy Kỵ do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Sáu ngày 30 Tháng Tư năm 2021 tại Museum số 1650 Senter Road, thành phố San Jose.

Xin mời bấm vào hình dưới để xem video 
do Mỹ Lợi Việt Vùng Vịnh thực hiện: