Matt Mahan

ads header

Breaking News

Why We Support Donald Trump

Xin giới thiệu đến Quý Vị, Quý NT và CH,

Bài viết ngắn "Why We Support Donald Trump / Tại Sao Chúng Tôi Ủng Hộ Donald Trump "

để trả lời về đề tài: “ Cái nhìn của người Mỹ Gốc Việt về cuộc bầu cử sắp tới “, trên Nhật báo Anh ngữ South China Morning Post, của Tiến Sĩ Kinh Tế Phạm Đỗ Chí.

Đế thấy triển vọng tốt đẹp của Hoa Kỳ, một khi Tổng Thống Donald J. Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Được biết TS Phạm Đỗ Chí là một cựu Chuyên Viên Kinh Tế Cao Cấp của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ( International Monetary Fund / IMF), hiện nay ông là một thành viên tích cực của tổ chức “Trump As President Again / TAPA”.

Muốn biết thêm những sinh hoạt tích cực của:

TAPA - Trump As President Again
VIETNAMESE AMERICANS FOR "TRUMP AS PRESIDENT AGAIN…

Xin mời Quý Vị vào ghé thăm website và facebook dưới đây:
www.tapa-us.org

https://www.facebook.com/Trump-As-President-Again-103843261397239/?modal=admin_todo_tour

Xin mời Quý Vị theo dõi bài viết song ngữ ( Bài viết gốc Anh ngữ và bài phỏng dịch Việt ngữ) ..

Để tường và tùy nghi thẩm định..

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C

------ o0o ------

** Why We Support Donald Trump

Question I. What are Mr. Trump's current policies that you support? Would you like Mr. Trump to propose policies to better the lives of Asian Americans, especially Vietnamese Americans? Why, why not? 

Answer I: For this question, I have 4 main points in ranking of priority:

1) Law and order must be re-established with President Trump's four more years.

2) The economy is an absolute MUST with Trump to get out of the current recession and heavy unemployment due to the pandemic. Needless to say, the near prospect of vaccines under President Trump’s aggressive push will help this process.

3) Foreign policy: the USA must be strong and assertive again, reversing China’s aggressiveness in economic matters (through unfair trade) and military actions in the South China Sea, notably against Vietnam, Taiwan and the Philippines.

In the same vein, we are now fully aware of and strongly against the gradual “invasion” of socialism in American society, especially among the young generations. A Biden Presidency would bias toward China and its growing influence in our social and economic life, not mentioning its “current buying of influence” among politicians and the media circles.

4) Border security: this is also a vital issue as a Biden administration will tolerate illegal immigration and spending through “entitlements” programs in Western states, to buy more votes at the national and local levels, as might be seen in past years and in the forthcoming elections.

From a US domestic standpoint, Asian American lives have improved significantly under Trump presidency with a very strong economy, which provided both business and employment opportunities before the pandemic of course. And we place strong hope and belief that only President Trump's declared policies can help to get all of us out of the present recession quickly. 

To the contrary, a Biden administration with increased taxes, notably on the corporate sector, will prolong this recession much further into 2021 and beyond.

From a foreign policy view, Trump's policy of containing Chinese communist expansion -both political and economic- across Asia (open condemnation of communism, friendliness with Taiwan, strong support for democracy in Hong Kong, denial of China’s  territorial claims in South China Sea,...) raises hope for a better life for all Asians, our friends and relatives.

I don’t feel the particular need for a Trump presidency to favor Asian Americans, or Vietnamese Americans in particular. The main reason being that we are a hard-working group in the American society  and can be mostly independent. We work hard and diligently enough to contribute to the current well-being and future wealth of this great country.

Question II: Have your life and experience as an Asian American in the U.S. improved since Mr. Trump became president?

 Answer II:  Personally, my work and economic life have improved significantly under President Trump’s past three and a half years. Most important, I feel secure with my pension thanks to the strong American stock market. 

I would simply summarize that for Asian Americans, if not for All Americans, the key motto for the next elections is: Jobs and Pension! You should think twice if you ever thought of a change into a Biden presidency!!!

Question III: What's TAPA's plan until November 3 to help rally more votes for Mr. Trump?

Answer III: Our TAPA Group is working hard to call  nationwide support for “Trump As President Again” among our Vietnamese Americans. But for the next 6 weeks, we will increase focus on the swing states where our presence should play some significant role. 

We have organized several car and boat rallies, where possible, to support President Trump. We have websites to explain clearly his ideas and meaningful policies along the above lines, and have several group gatherings during weekends to guide on voting procedures. This is most important given the current widespread belief in possible voting frauds by the other side. We strongly encourage in-person voting, and avoid voting by mail, if at all possible./.

Chi Pham
Ph.D. in Economics, the Wharton School, University of Pennsylvania
Former Senior Economist of the IMF

** BMH phỏng dịch.

Tại Sao Chúng Tôi Ủng Hộ Donald Trump

Câu hỏi I. Những chính sách hiện tại của ông Trump mà bạn ủng hộ là gì? Bạn có muốn ông Trump đề nghị những chính sách nhằm giúp cho cuộc sống của người Mỹ gốc Á tốt đẹp hơn, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt? Tại sao, tại sao không?

Trả lời I: Đối với câu hỏi này, tôi có 4 điểm chính trong việc xếp hạng ưu tiên:

1) Luật pháp và trật tự phải được thiết lập lại với 4 năm nữa của Tổng thống Trump.

2) Nền kinh tế là điều tuyệt đối PHẢI làm đối với Trump để thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay và thất nghiệp nặng nề do đại dịch gây ra. Không cần phải nói, triển vọng gần về vắc-xin dưới sự thúc đẩy tích cực của Tổng thống Trump sẽ giúp ích cho tiến trình này.

3) Chính sách đối ngoại: Hoa Kỳ phải mạnh mẽ và quả quyết  trở lại, để đảo ngược sự hung hăng của Trung cộng trong các vấn đề kinh tế (qua vấn đề thương mại không công bằng) và các hoạt động quân sự ở Biển Đông, đặc biệt đáng chú ý với việc chống lại Việt Nam, Đài Loan và Philippines.

Tương tự như vậy, hiện nay chúng ta đã nhận thức đầy đủ và mạnh mẽ chống lại sự “xâm lăng” từng bước của chủ nghĩa xã hội trong xã hội Mỹ, đặc biệt là trong giới trẻ. Một Tổng thống Biden sẽ thiên về Trung cộng và giúp cho mỗi ngày càng tăng ảnh hưởng của Trung cộng trong đời sống kinh tế và xã hội của chúng ta (Hoa Kỳ), chưa đề cập đến việc “mua ảnh hưởng hiện tại” giữa các chính trị gia và giới truyền thông.

4) An ninh biên giới: đây cũng là một vấn đề quan trọng vì chính quyền Biden sẽ dung túng cho người nhập cư bất hợp pháp và chi tiêu bất hợp pháp thông qua các chương trình “quyền lợi” ở các tiểu bang miền Tây, để mua thêm phiếu bầu ở cấp quốc gia và địa phương, như có thể đã thấy trong những năm qua và trong những cuộc bầu cử sắp tới.

Từ quan điểm đối nội của Hoa Kỳ, cuộc sống của người Mỹ gốc Á châu  đã được cải thiện đáng kể dưới thời tổng thống Trump với một nền kinh tế rất mạnh, cung cấp cả cơ hội kinh doanh và việc làm, trước ác dịch. Và chúng tôi đặt hy vọng và niềm tin mạnh mẽ rằng chỉ với những chính sách đã tuyên bố của Tổng thống Trump mới có thể giúp tất cả chúng ta thoát khỏi cuộc suy thoái hiện tại một cách nhanh chóng.

Ngược lại, một chính quyền Biden với việc tăng thuế, đặc biệt là đối với khu vực doanh nghiệp, sẽ kéo dài suy thoái này lâu hơn cho đến năm 2021 và xa hơn nữa.

Từ quan điểm chính sách đối ngoại, chính sách của Trump nhằm kiềm chế sự bành trướng của cộng sản Trung hoa - cả về chính trị và kinh tế - trên khắp châu Á (công khai lên án chủ nghĩa cộng sản, thân thiện với Đài Loan, ủng hộ mạnh mẽ nền dân chủ ở Hồng Kông, phủ nhận yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung cộng ở Biển Đông) làm vương lên hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Châu Á, những bạn bè và những người thân của chúng ta.

Tôi không cảm thấy một nhu cầu cụ thể nào cần phải có  đặc ân riêng của Tổng Thống Trump, ưu tiên dành cho người Mỹ gốc Á nói chung hay người Mỹ gốc Việt nói riêng. Lý do chính là chúng tôi là một cộng đồng làm việc chăm chỉ trong xã hội Mỹ và hầu hết có thể độc lập. Chúng tôi làm việc chăm chỉ và cố gắng đủ  để đóng góp vào sự thịnh vượng hiện tại và sự giàu có trong tương lai của đất nước vĩ đại này.

Câu hỏi II: Cuộc sống và kinh nghiệm của bạn với tư cách là một người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ có được khả quan hơn không kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống?

Câu trả lời II: Cá nhân tôi, công việc và đời sống kinh tế của tôi  được khả quan hơn dưới thời Tổng thống Trump trong ba năm rưỡi vừa qua. Quan trọng nhất, tôi cảm thấy yên tâm với lương hưu của mình nhờ thị trường chứng khoán Mỹ phát triển mạnh mẽ.

Tôi chỉ đơn giản tóm tắt rằng chỉ đối với Người Mỹ gốc Á, nếu 

không phải là cho tất cả Người Mỹ bản xứ, phương châm chính cho các cuộc bầu cử tiếp theo là: Việc làm và Lương hưu! Bạn nên suy nghĩ lại, nếu bạn đã từng nghĩ đến việc thay đổi quan điểm để ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống Biden !!!

Câu hỏi III: Kế hoạch của TAPA như thế nào  cho đến ngày 3 tháng 11, để giúp vận động được  nhiều phiếu cho ông Trump ?

Câu trả lời III: Nhóm TAPA của chúng tôi đang cố gắng để kêu gọi sự ủng hộ trên toàn quốc qua phong trào “Trump Tổng thống một lần nữa” trong Cộng đồng những người Mỹ gốc Việt của chúng tôi. Nhưng trong 6 tuần tới, chúng tôi sẽ tăng cường tập trung vào các “ tiểu bang chiến trường “ mà sự hiện diện của chúng tôi sẽ có một số vai trò ảnh hưởng quan trọng.

Chúng tôi đã tổ chức một số cuộc biểu tình bằng xe hơi và thuyền, ở nơi nào có thể được, để ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng tôi có các trang web để giải thích rõ ràng các ý tưởng và chính sách có ý nghĩa của Tổng Thống Trump và chúng tôi có nhiều nhóm tình nguyện họp nhau vào cuối tuần, để hướng dẫn đồng hương về các thủ tục đi bầu, bỏ phiếu. Điều này rất là quan trọng, nhất trong hoàn cảnh hiện nay khi có đông đảo người tin rằng có thể có sự gian lận trong việc bỏ phiếu của phe bên kia.. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích đồng hương bỏ phiếu trực tiếp và tránh bỏ phiếu gởi qua bưu điện, nếu có thể được.

Chi Pham
Ph.D. in Economics, the Wharton School, University of Pennsylvania
Former Senior Economist of the IMF