Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Thiện Nguyện ICAN Livestream qua Facebook: Tìm hiểu & hỏi đáp về Luật Gánh Nặng Xã Hội (Public Charge)


Hội Thiện Nguyện ICAN Livestream qua Facebook:
Tìm hiểu & hỏi đáp về Luật Gánh Nặng Xã Hội (Public Charge)


Kính mời quý đồng hương tham gia buổi hội thảo cộng đồng trên mạng về luật Gánh Nặng Xã Hội (Public Charge) để hiểu thêm về quyền lợi của mình, và biết rõ những chương trình phúc lợi nào có thể ảnh hưởng tới đơn xin chuyển diện thường trú của mình sau này.

Chương trình do Hội Thiện Nguyện ICAN tổ chức, thứ năm 5/21/2020 từ 7pm-8:30pm, livestream qua Facebook (https://www.facebook.com/ICANSiliconValley/live). 

Quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi. Xin nhờ quý vị giúp quảng bá về chương trình này đến gia đình và bạn bè. Mọi thắc mắc, xin gọi về ICAN 408.509.1958, programs@ican2.org

ICAN trân trọng kính mời.