Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ca nhạc sĩ Việt Khang kêu gọi đồng bào ký Thỉnh Nguyện Thư gởi Tòa Bạch Ốc

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh trong phiên phúc thẩm diễn ra sáng 20/4 tại Nghệ An bị CSVN tuyên y án án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi ra tù.
Ca nhạc sĩ Việt Khang kêu gọi đồng bào ký Thỉnh Nguyện Thư gởi Tòa Bạch Ốc

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ca nhạc sĩ Việt Khang kêu gọi đồng bào ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc yêu cầu can thiệp cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị CSVN tuyên án 11 năm tù tại Việt Nam.

Lời kêu gọi của ca nhạc sĩ Việt Khang


Việt Khang Music Inc. 
Bài hát Trả Lại Cho Dân, một sáng tác của Việt Khang cùng với câu chuyện của thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh ở Nghệ An Việt Nam.