Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lần đầu tiên sau 37 năm thành lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang gây quỹ hoạt động.

Quang cảnh buổi gây quỹ hôm 26/10/2019
Lần đầu tiên sau 37 năm thành lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang gây quỹ hoạt động.
https://youtu.be/nxVrJ2TXp9c

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang lần đầu tiên gây quỹ sau 37 năm hoạt động với chủ trưong duy trì tiếng Việt và phát triển nền văn hoá đồng thời mưu tìm hạnh phúc và tự do cho dân tộc Việt Nam. Buổi gây quỹ với chủ đề Thu Văn Lang do Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện VN tổ chức, đã được khai mạc lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Unify Event Center số 765 Story Rd, San Jose, CA 95122.

VIDEO: