Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lễ Khởi Công Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt


Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt
Lễ Khởi Công

Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara Cindy Chavez và Dave Cortese kính mời quí đồng hương tham dự lễ động thổ để khởi công xây cất Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC). Xin quí đồng hương đến ăn mừng với các Giám Sát Viên, Hành pháp Quận Hạt, lãnh đạo các cục sở quận hạt và các thành viên cộng đồng, cùng với thức ăn, các màn trình diễn và nhiều tiết mục khác!

Thời Gian: Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 11 năm 2019
11:00 giờ sáng đến 1:00 giờ trưa
Địa Điểm:  2410 Senter Rd, San Jose, CA

Chi Tiết Đậu Xe
Xin quý vị vui lòng đậu xe tại 1875 và 1877 Senter Road (Văn Phòng Sở Xã Hội/Social Services Agency). Quận Hạt sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón quý vị tới Lễ Khởi Công.

Xin quý vị vui lòng gọi giữ chỗ (RSVP) trước thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019: https://vascgroundbreaking.eventbrite.com/

Vui lòng liên lạc:
amy.v.nguyen@bos.sccgov.org
(408) 299-6083
The-vu.Nguyen@bos.sccgov.org
(408) 299-5030
VIETNAMESE AMERICAN SERVICE CENTER
GROUNDBREAKING EVENT

Santa Clara County Supervisors Cindy Chavez and Dave Cortese invite you to celebrate a MILESTONE in the building of the VASC. Come celebrate with the Board of Supervisors, County Executive, County department leaders and community members with food, music, performances and more!

Saturday, November 23, 2019
11am – 1pm
2410 Senter Rd, San Jose

PARKING:  Individuals with limited mobility and/or disabilities are invited to park at Narvaez 614 Tully Road, San Jose. For all other guests, parking is available (free, no permit needed) at 1875 and 1877 Senter Road, San Jose. Shuttle services to and from the Groundbreaking site will be provided from 10a.m. to 2p.m.
We ask that you please RSVP by Wednesday, November 20, 2019: https://vascgroundbreaking.eventbrite.com/
For more information, please contact:
amy.v.nguyen@bos.sccgov.org
(408) 299-6083
The-vu.Nguyen@bos.sccgov.org
(408) 299-5030