Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội thoại về việc bầu chọn Nghị viên khu vực 7 San Jose


Hội thoại về việc bầu chọn Nghị viên khu vực 7 San Jose vào tuần sau, thứ Ba ngày 6 tháng 11, 2018
https://youtu.be/vUi88kRx3XQ

Hội thoại: Kêu gọi cử tri Việt đi bầu để mở 1 trang sử tối quan trọng cho Khu vực 7 San Jose:
https://youtu.be/j7h5yoCuVm8

Bác Giao Chỉ Vũ Văn Lộc nhận định về Nghị quyết 3.8 cấm treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố San Jose:
https://youtu.be/j14pdaj4XOY

Hai vị cao niên khu vực 7 kể về NV Nguyễn Tâm cứu giúp nạn lụt thế kỷ tại San Jose.
https://youtu.be/UQHjqJqmmzE