Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thiệp Mời tham dự Hội Thảo Chính Trị tại TTCĐ Việt Mỹ SJ


THIỆP MỜI

Để vinh danh cố GS Nguyễn Ngọc Huy, một chí sĩ đấu tranh cống hiến cả cuộc đời cho Quốc Gia Dân Tộc và Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam,

Trân trọng kính mời:

Vui lòng đến tham dự buổi  Hội Thảo Chính Trị với đề tài:

CSVN ĐANG TRÊN ĐÀ PHÂN HOÁ: 
CƠ HỘI TOÀN DÂN VÙNG LÊN

Buổi Hội Thảo sẽ được tổ chức lúc:

12 giờ 00 trưa 
Chủ Nhật 20 tháng 5 năm 2018 
Tại: Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
(408) 799-0646 

Sự hiện diện của Quý vị nói lên tinh thần  quan tâm đến vận mệnh của đất nước  và là niềm vinh hạnh cho Ban Tổ Chức.

Ban tổ Chức kính mời,

BAN TỔ CHỨC
- Quốc Phùng (408) 393-7022
- Cựu DB Trần Minh Nhựt (510) 333-9117
- GS Trần Minh Xuân (510) 449-9539
- Nguyễn Duy An (415) 290-3209
- Điều hợp chương trình: Nguyễn Trung CaoCÁC TỔ CHỨC BẢO TRỢ
- Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ
- Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN
- Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy
- Đảng Tân Đại Việt
- Đoàn Du Ca Bắc California

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG:
• Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm báo Mõ SF
• Phóng viên Mỹ Lợi, Chủ Nhiệm Việt Vùng Vịnh Online
• Phóng viên Nghê Lữ, Đài Truyền Hình Net Việt. 

---------------------------------------------------

THÀNH PHẦN DIỄN GIẢ

• GS Nguyễn Văn Canh
- Giáo sư đại học Luật Khoa Sàigòn, Huế. GS đại học Vạn Hạnh, trường Cao Đẳng Quốc Phòng…
- Học giả nghiên-cứu về Việt-Nam tại Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách-Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford.
- Giám Đốc Center for Vietnam Studies.

• Diễn Giả Lê Minh Nguyên
- Chủ Tịch đảng Tân Đại Việt.
- Trước 1975 ông tham gia vào Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và Đảng Tân Đại Việt. Sang Hoa Kỳ, ông tranh đấu bên cạnh Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.
- Ông đã tham dự các tổ chức chính trị và think tank của Hoa Kỳ như The Jamestown Foundation, The Business Executives for National Security...

• Diễn Giả Nguyễn Kim Bình
- Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.
- Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California nhiệm kỳ 2014 - hiện tại.
- Điều hợp chương trình Luận Đàm Thời Sự trên đài Little Saigon TV.

---------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

12:00 Tiếp đón quan khách, thân hữu...

12:30 Chào Quốc kỳ, mặc niệm

12:35 Giới thiệu và chào mừng quan khách. Giới thiệu Diễn Giả

Phần Hội Luận

12:40  GS Nguyễn Văn Canh trình bày về Hệ Thống Căn Cứ Hải Quân Trung Cộng Trên Vùng Trường Sa: 
Vạch ra những mưu toan thôn tính Biển Đông của Trung Cộng và tham vọng kiểm soát tuyến đường hàng hải trọng yếu, bành trướng ảnh hưởng trên toàn khu vực trong chủ trương lớn một vành đay, một con đường.

1:00  Ô. Lê Minh Nguyên thuyết trình đề tài: Cơ Hội Vùng Lên Trước Đà Phân Hoá Của Đảng CSVN:

Để trình bày về thời cơ sẽ đến trong một ngày không xa, khi hai yếu tố dân chúng muốn thoát gọng kềm và đầu não CSVN phân hoá trầm trọng, đang ở vào thời kỳ gần đỉnh điểm cho một cuộc cách mạng dân chủ xảy ra.

1:20  Ô. Nguyễn Kim Bình nói về: Nhân quyền trên con đường dân chủ: Với những cuộc bắt bớ đàn áp nhân quyền khốc liệt của đảng CSVN hiện nay đang hình thành một phong trào đấu tranh dân chủ càng quyết liệt hơn.

1:40 Cử tọa đặt câu hỏi đến từng diễn giả. Thảo Luận mọi vấn đề với diễn giả.

4:00  Lời cảm tạ của Ban Tổ chức.